Szukaj w działach:

Transport wahadłowy - od źródła do celu

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

 

Jednym z podstawowych zadań logistyki wewnątrzzakładowej jest optymalizacja przepływu materiałów od źródła do punktu docelowego i miejsca wykorzystania. Wszakże im bardziej wydajny przepływ materiałów, tym mniej zapasów trzeba utrzymywać, by zaspokoić potrzeby produkcji, i tym niższa wartość zamrożonego kapitału. Równolegle do systemu autonomicznej jazdy ActiveShuttle firma Bosch Rexroth opracowała autonomiczny pojazd Autonomous Guided Vehicle (AGV), by zwiększyć efektywność logistyki wewnątrzzakładowej i zwolnić tymczasową przestrzeń magazynową.

Transport wahadłowy - od źródła do punktu docelowego.

Zadania transportowe w logistyce wewnątrzzakładowej są zwykle wykonywane ręcznie, indywidualnie lub wózkami łączonymi (milk runs). Większość koncepcji logistyki wewnątrzzakładowej skupia się na dostarczeniu niezbędnych materiałów na stanowiska robocze. Z tego powodu większość zakładów produkcyjnych korzysta z magazynów centralnych oraz dysponuje dodatkowym magazynem w pobliżu miejsca produkcji, co z kolei zwiększa poziomy zapasów. Równolegle do systemu autonomicznej jazdy ActiveShuttle Bosch Rexroth opracował autonomiczny pojazd Autonomous Guided Vehicle (AGV) by zwiększyć efektywność logistyki wewnątrzzakładowej i zwolnić tymczasową przestrzeń magazynową. Zapewnia to terminowe i automatyczne uzupełnianie zapasów na liniach montażowych.

Jedną z popularnych obecnie koncepcji jest „odchudzone“ dostarczanie komponentów i podzespołów pociągiem logistycznym. Ten proces wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami. Po pierwsze, półautomatyczne i ręczne ładowanie i rozładowanie pociągów logistycznych może oznaczać mniej efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Po drugie, przemieszczanie towarów może zwiększać ryzyko wypadków z udziałem ludzi i innych systemów transportu. Zapotrzebowanie na transport często rejestruje się ręcznie, co może skutkować wydłużeniem czasów uzupełniania zapasów i dostawami nieprawidłowych części. Dzieje się tak, kiedy zapotrzebowanie nie trafia do systemu ERP lub jest przesyłane z opóźnieniem. Jedną z kluczowych kwestii jest zapewnienie, że magazyn z odpowiednim wyprzedzeniem dowie się o zapotrzebowaniu, aby zadbać o terminowe uzupełnienie zapasów na liniach montażowych.

Przykład zastosowania ActiveShuttle w praktyce

System otrzymuje zadanie transportowe i wysyła stację załadunkową do magazynu centralnego. Tam odbiera wózek jednoosiowy wyposażony w niewielkie nośniki ładunku i transportuje ładunek bezpośrednio do docelowego miejsca, rozładowując ładunek w supermarkecie lub na stanowisku roboczym. W drodze powrotnej ActiveShuttle transportuje puste pojemniki lub pojemniki wypełnione przetworzonymi częściami do następnego miejsca docelowego.

Locator, element oprogramowania zapewniający niezawodne pozycjonowanie i orientację, sprawia, że ActiveShuttle znajduje właściwą drogę w dowolnym naturalnym otoczeniu. Uruchomienie systemu nie wymaga ani zmiany infrastruktury, ani żadnej wiedzy eksperckiej - wystarczy jeden ręcznie sterowany objazd po zakładzie. Podczas pierwszej jazdy ActiveShuttle tworzy mapę otoczenia, którą zapisuje w pojeździe lub na serwerze. Jeżeli system obsługuje kilka pojazdów, wszystkie korzystają z tej samej mapy. Pojazdy mogą natychmiast rozpoznać miejsce, w którym się znajdują, bez wcześniejszego uczenia się. Jeżeli pojazd zauważy, że w jego otoczeniu zaszła zmiana, na przykład ustawiono nową przestrzeń magazynową, przekazuje tę informację do serwera, a serwer automatycznie aktualizuje mapę i przesyła ją innym pojazdom. Pojazdy, które zostaną włączone do systemu w terminie późniejszym, skorzystają z elementu Locator, aby pobrać dane z serwera w trakcie uruchamiania i są natychmiast gotowe do pracy.

System zarządzania ActiveShuttle odpowiada za koordynację pracy ActiveShuttle, mapowanie na żywo i przypisywanie poszczególnych zadań transportowych. Komunikuje się z wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami zarządzania zapasami lub oprogramowaniem firmy, korzystając z otwartych standardów.

Procedura zapoznawania ActiveShuttle z otoczeniem i sterowanie systemem są względnie proste. Operatorzy włączają intuicyjny interface internetowy ze standardową strukturą menu na dowolnym urządzeniu końcowym. Uruchamiają przejazd rozpoznawczy z menu startowego i łączą pojazd z systemem zarządzania ActiveShuttle. Nie wymaga to żadnych umiejętności z zakresu programowania.

W codziennej pracy wszystko odbywa się automatycznie. Pracownicy odpowiedzialni za logistykę wewnątrzzakładową mają dostęp do ocen poszczególnych pojazdów i całej floty. Mapowanie na żywo zapewnia całościowy przegląd sytuacji w dowolnym momencie oraz możliwość prześledzenia realizacji każdego zadania transportowego.


Źródło: Bosch Rexroth
Redaktor: MRR

Bosch Rexroth Sp. z o. o.
Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
+48 22 738 18 00
POWIĄZANE
Interfejs IO-Link w aplikacjach zrobotyzowanych Jak można wykorzystać potencjał interfejsu IO-Link od Balluff worldwide w aplikacjach zrob...
Schneider Electric - nowy dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Polski oddział Schneider Electric, firmy wielokrotnie uznawanej na całym świecie za jedno...
Zaproszenia na Robotech 2019 We Wrocławiu 17 września 2019 r. odbędzie się IV edycja jednej z najważniejszych konferen...
3 trendy dla fabryk przyszłości Fabryki przyszłości są już dostępne dla wielu polskich firm. Jednak różne przedsię...
Przeszło 200 tys. osób skorzystało z Akademii Universal Robots Universal Robots, wiodący na świecie producent robotów współpracujących (co...
Pakiet Plug & Work dla cobotów i lekkich robotów Rozwój w dziedzinie lekkich robotów umożliwia coraz większą kreatywność w i...
Partnerzy