Szukaj w działach:

Przemysł i nauka na INTARG 2019

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

 

Targi INTARG® to wydarzenie łączące kręgi, dla których kluczowym celem jest rozwój gospodarczy poprzez badania oraz wdrożenia, współpracę nauki z biznesem i przemysłem, inwestycje w nowości, a także transfer technologii do przemysłu.

Targi rokrocznie prezentujące wynalazki oraz innowacyjne wyroby, technologie i usługi z wielu sektorów i dziedzin - od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, jak również dla życia codziennego i szeregu innych. Tematem przewodnim Targów INTARG EKO była ekologia, a zwłaszcza rozwiązania innowacyjne z zakresu ekomobilności oraz technologii środowiskowych i energetycznych. W większości prezentowane były rozwiązania bardzo zaawansowane, o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL. 

XII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019, które odbyły się w terminie 4-5 czerwca zgromadziły uczestników z 20 krajów świata: Angoli, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Chin (Makao), Francji, Egiptu, Hong-Kongu, Indii, Indonezji, Iranu, Kanady, Konga, Maroka, Omanu, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Tajwanu, Wietnamu.

Wystawcy polscy i zagraniczni reprezentowali jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz), innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne, start-upy. Pawilony narodowe z chińskiego regionu Makao, Indii i Tajwanu i strefa wystawiennicza konkursu „Młody Wynalazca 2019” prezentowały dużo praktycznych rozwiązań. Były też stoiska jednostek samorządowych, organizacji międzynarodowych, izb gospodarczych, firm usługowych i podmiotów otoczenia biznesu. 

Dodatkowo w Strefie Eksperta można było uzyskać bezpłatne porady z zakresu prawa gospodarczego (Kancelaria MCP), ochrony patentowej (Urząd Patentowy RP), a także możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców z programów ramowych UE (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE).

Targi INTARG nowości
Źródło: Eurobusiness-Haller - testowanie innowacji

Merytorycznie w czasie INTARG®

Program wydarzeń towarzyszących został wzbogacony o liczne konferencje, panele, prezentacje, rozmowy b2b, spotkania networkingowe, galę ogłoszenia wyników Targów  INTARG®, a także gale innych konkursów, których celem jest uhonorowanie osób oraz instytucji zasłużonych dla rozwoju wynalazczości, takich jak XVII edycja konkursu Lider Innowacji 2019) oraz wręczenie nagród młodym innowatorom za ich aktywność wynalazczą - XIV edycja konkursu Młody Wynalazca 2019). Program konferencyjny targów był bardzo ciekawy, zawierał wiele interesujących paneli i prezentacji. Część z nich odnosiła się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz proekologicznym podejściem do życia w środowiskach miejskich. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) zorganizowała panel pod tytułem: „Drony nad Metropolią”, a francuska firma Fly-Control pokazała własnej produkcji wodne drony strażackie do monitoringu i gaszenia pożaru. Politechnika Śląska - Partner Złoty wydarzenia - zaoferowała dwa tematy: „Inteligentna mobilność - bezpieczeństwo i efektywne systemy zarządzania transportem miejskim” oraz „Miasta przyszłości - jak projektować inteligentne i ekologiczne budynki”. 

Tradycyjnie dużo miejsca poświęcono sprawom ekologii i zdrowia. Polska Izba Ekologii przedstawiła innowacyjną technologię oczyszczania powietrza firmy KET z Gliwic, natomiast Konsorcjum HNP – „Instalację zgazowania paliw zintegrowaną z kotłem energetycznym oraz system oczyszczania spalin z odzyskiem ciepła” - nagrodzoną przez Ministra Inwestycji i Rozwoju za innowację o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL.  

Pojawiły się także zagadnienia związane z finansami. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zaprezentował możliwości uzyskania preferencyjnego finansowanie przez przedsiębiorców z programów ramowych UE. Firma WYNALAZCA TV omówiła zagadnienia związane z komercjalizacją i wyceną rozwiązań innowacyjnych. Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował panel pod tytułem „Zintegrowany system kwalifikacji - innowacja na rynku pracy”, natomiast Regionalny Instytut Kultury - „Lokalne dziedzictwo - globalny skarb. Mobilna digitalizacja dziedzictwa kulturalnego”. Laureat Grand Prix INTARG 2019 – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa opisał szerzej prezentowane i nagrodzone na Targach rozwiązanie - „Operacyjne wykorzystanie bezzałogowego systemu latającego Instytutu Lotnictwa w leśnictwie i rolnictwie”.

INTARG Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Źródło: Eurobusiness-Haller - Laureat Grand Prix INTARG 2019 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa  

Targowe nagrody i wyróżnienia

Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu Targów INTARG®, w ramach którego grono kilkudziesięciu jurorów pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Biernata i specjalistów pod kierunkiem prof. Grzegorza Wcisło dokonało ich oceny, przyznając nagrody oraz medale. W dniu 5 czerwca miała miejsce Gala, w czasie której ogłoszono oficjalne wyniki konkursu INTARG® i wręczono nagrody i wyróżnienia za najciekawsze rozwiązania prezentowane na Targach. 

Nagrody oraz wyróżnienia Targów INTARG® 2019: 

 • Przyznane przez instytucje i podmioty polskie, międzynarodowe oraz zagraniczne:
  • Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki, a także za wynalazki najwyżej ocenione na arenie międzynarodowej w 2018 roku)
  • Ministra Inwestycji i Rozwoju (za Grand Prix i nagrody platynowe)
  • Ministra Inwestycji i Rozwoju za rozwiązanie innowacyjne o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Prezesa Urzędu Patentowego RP
  • Prezesa Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej
  • Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT
  • Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA
  • Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej WIIPA
  • Prezesa Polskiej Izby Ekologii PIE
  • Delegacji zagranicznych – Stowarzyszeń i Izb Wynalazców z Chin (Makao), Chorwacji, Indii, Iranu, Maroka, Rumunii, Tajwanu
  • Fundację Haller Pro Inventio – statuetki i tytuły godła promocyjnego Lider Innowacji® 2019
 • Przyznane przez międzynarodowe jury konkursu INTARG® 2019:
  • Grand Prix
  • Najlepszy wynalazek zagraniczny 
  • 2 Nagrody Przewodniczącego Jury
  • 12 nagród – medali platynowych (w tym 7 dla Polski)
  • Medale złote, srebrne i brązowe.

 

INTARG 2019 gala wręczenia nagród
Źródło: Eurobusiness-Haller - Gala  
Nagrodą Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w 2018 roku zostały wyróżnione trzy jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. 

Grand Prix INTARG® 2019, nagrodę platynową jury, dyplom Ministra Inwestycji i Rozwoju, jak również puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał wynalazek prezentowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa – „Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu” - pozwalających na prowadzenie różnorodnych analiz środowiskowych, w tym m.in. monitoring zdrowotności rozległych kompleksów leśnych czy prowadzenie lustracji upraw w rolnictwie precyzyjnym. 

Jury za najciekawsze rozwiązanie zagraniczne uznało innowacyjnie wyposażony „Dron strażacki” firmy Fly-Control z Francji, ułatwiający monitoring, wykrywanie oraz szybkie podejmowanie bezpiecznych i skutecznych interwencji gaszenia pożaru, zwłaszcza w strefach trudno dostępnych, a nawet niedostępnych.

Wsparcie Targów INTARG®

Tegoroczną edycję INTARG-u wsparło wiele czołowych instytucji oraz organizacji polskich i międzynarodowych, a także media, przyznając patronaty honorowe, status partnera, patronaty medialne. Główny Patronat Honorowy nad Targami objął Minister Inwestycji i Rozwoju. Główny Międzynarodowy Patronat przyznały Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA, jak również Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA. Współgospodarzem wydarzenia było Miasto Katowice. 

Targi INTARG 2019 otwarcie
Źródło: Eurobusiness-Haller 

Swą obecnością targi INTARG® uświetnili: Mariusz Skiba - Wiceprezydent Miasta Katowice, Michał Fijałkowski - Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Współpracy z Administracją Publiczną, Eva Krováková z Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej, Maria Fuzowska-Wójcik - Dyrektor Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej Urzędu Patentowego RP, Marcin Dziekański z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Husein Hujić - Dyrektor Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA, Eddie Shih ze Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej WIIPA, dr inż. Magdalena Letun- Łątka - Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Jacek Drabik - Krajowy Menedżer Motorola Solutions, Andrzej Pakulski - Prezes Fundacji Polonia International, Grzegorz Pasieka - Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii. 

Oficjalnego otwarcia minionych Targów dokonali Prezydent Mariusz Skiba, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego Michał Fijałkowski oraz Husein Hujić w asyście Barbary Haller, prezesa INTARG®.


Więcej o Targach Targi INTARG® na Zrobotyzowany.pl


Źródło: Eurobusiness-Haller

 
POWIĄZANE
Optymalizacja procesu produkcyjnego w Pilkington W dobie Przemysłu 4.0 istnieje wiele możliwości technologicznych, aby uczynić produkcję b...
Trendy z branży automotiv na TOP automotive 2023 W dniach 13-15 września 2023 r., w pięknych okolicach hotelu Binkowski w Kielcach odbyła ...
Przemysłowy Internet Rzeczy, czyli IIoT Za jedną z najbardziej wpływowych innowacji technologicznych w przemyśle uważa się obecni...
FANUC na VI Podkarpackim Seminarium Spawalniczym Firma FANUC wzbogaciła program VI Podkarpackiego Seminarium Spawalnicze o ciekawy wykład ...
SyMas – wszystko o materiałach sypkich i masowych Niemal w każdym przedsiębiorstwie codziennie wykorzystuje się materiały sypkie oraz masow...
Przemysłowa Wiosna STOM już w kwietniu! Tradycyjnie przemysłowy cykl spod znaku STOM wraz z Salonem STOM-ROBOTICS oraz innymi wyd...
Partnerzy