Szukaj w działach:

Partnerzy

Newsletter

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1.    „Portal”- stronę główną www.zrobotyzowany.pl oraz jej pod-strony,

2.    „Regulamin” - określa zasady korzystania z serwisu, który jest dostępny w Internecie pod adresem www.zrobotyzowany.pl.

3.    Właścicielem i operatorem serwisu jest firma: Staleo Sp. z o.o., ul. Chóralna 16, 93-328 Łódź , NIP: 982-037-36-73, REGON: 101492410

4.    Użytkownik serwisu :

-  „Zalogowany Użytkownik Portalu” - każdy internauta, który wypełnił formularz rejestracyjny dostępny na  www.zrobotyzowany.pl/przylacz-sie

-  „Użytkownik Portalu” - każdy internauta, w tym również Zalogowany Użytkownik Portalu, wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Portal,

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal na rzecz Zalogowanych Użytkowników Portalu polegających na: umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, zmiany hasła, przesyłaniu wiadomości do innych Zalogowanych Użytkowników Portalu, dodawania komentarzy pod artykułami publikowanymi w Portalu, korzystania z usługi newsletter, uz, a także z innych oferowanych przez Wykonawcę usług.

§ 3

1.    Osoba chcąca zawrzeć umowę z Wykonawcą wypełnia i wysyła do Wykonawcy odpowiedni formularz znajdujący się na stronie www o adresie: VIII. Postanowienia końcowe.

§ 27

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wprowadzenia nowych usług lub zakończenia działania usług dotychczasowych, a także w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Wykonawcą a Zalogowanym Użytkownikiem Portalu. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu. Nowe brzmienie Regulaminu będzie wiążące, chyba że Zalogowany Użytkownik Portalu wypowie umowę w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania e-maila.

Reklama

Wydarzenia

Czasopisma

Reklama

Newsletter

Partnerzy