Szukaj w działach:

Digitalizacja przedsiębiorstw nabiera tempa - raport

 


Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych postrzegane jest przede wszystkim jako sposób na wzrost efektywności i elastyczności produkcji (89,1%), możliwość zwiększenia konkurencyjności (87,7%), a także konieczność, by utrzymać dobrą pozycję na rynku (79,1%). Najnowsze badanie Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii, przeprowadzone na zlecenie Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu Autodesk, pokazuje, jak wygląda stopień cyfryzacji polskich firm z branży, a także jak zmieniło się postrzeganie technologii Przemysłu 4.0 w ciągu ostatniego roku.

Digitalizacja w dobie pandemii

To, jaką rolę pełnią innowacje w polskich firmach przemysłowych, podkreśla fakt, że prawie 56% z nich utrzymało albo przyspieszyło swoje inwestycje w cyfryzację, mimo niepewności związanej z pandemią COVID-19. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 9% firm zainwestowało w rozwiązania Przemysłu 4.0, które przed pandemią nie były planowane. 

Rok 2020 i pandemia spowodowały, że sytuacja gospodarcza i biznesowa przyjęły wyjątkowe, niespotykane wcześniej oblicze. Zdaniem zdecydowanej większości przedstawicieli sektora produkcyjnego dotychczas wprowadzone rozwiązania Przemysłu 4.0 okazały się przydatne w kryzysie - odpowiedziało tak 90% badanych. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 60% respondentów pozytywnie ocenia bieżącą sytuację finansową swojej firmy, można pokusić się o wniosek, że wprowadzanie innowacji może przynosić wymierne rezultaty biznesowe. 


„Wnioski płynące z badania utwierdzają nas w słuszności powołania Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu. Jej nadrzędnym celem jest wymiana wiedzy, pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii cyfrowych, które pozwolą kreować lepsze produkty, ograniczając zużycie materiałów, czasu czy innych kluczowych zasobów. Autodesk chce wspierać polskie firmy przemysłowe w cyfryzacji, bo to dzięki niej biznes staje się odporniejszy na ryzyka w stale zmieniającym się krajobrazie gospodarczym” - powiedziała Joanna Kontkiewicz - Studzińska, Account Based Marketing Manager, Autodesk.


Inwestycje w cyfryzację nabierają tempa

Wśród polskich firm przemysłowych największą popularnością spośród technologii czwartej rewolucji przemysłowej cieszą się takie rozwiązania, jak system do zarządzania dokumentacją (PDM) (68,1%), oprogramowanie służące do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) (68,1%), automatyzacja linii produkcyjnej (57,4%) oraz system zarządzania cyklem życia produktu PLM (57,1%).

Jak wynika z badania, wiele firm planuje w najbliższej przyszłości zainwestować w cyfryzację. Respondenci wskazują, że w ich przedsiębiorstwach najczęściej wykorzystywanych jest od 1 do 2 rozwiązań Przemysłu 4.0 - 46,9% ogółu. W porównaniu do 2020 r. odsetek ten wzrósł o 15%. Na podstawie ich deklaracji można wnioskować, że w znaczącym stopniu zwiększy się liczba firm, w których wykorzystywanych będzie od 3 do 5 rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej. Przewiduje się, iż w znaczącym stopniu spadnie odsetek podmiotów gospodarczych, w których w ogóle nie korzysta się z innowacyjnych technologii tego typu. 

Rośnie zainteresowanie cyfrowym bliźniakiem 

Cyfrowy bliźniak jest wymieniany jako najczęstsza planowana inwestycja z zakresu Przemysłu 4.0 wśród firm przemysłowych (48,7%).


„Bardzo cieszy mnie fakt, że polskie firmy produkcyjne dostrzegają ogromny potencjał technologii Przemysłu 4.0. Co więcej, porównanie dwóch edycji badania pokazuje znaczący wzrost w tym zakresie w ciągu zaledwie roku. To, że cyfrowy bliźniak jest rozwiązaniem, którego wykorzystanie może w najbliższej perspektywie najbardziej wzrosnąć, potwierdza, że firmy w cyfryzacji dostrzegają realną przewagę konkurencyjną” - dodaje dr inż. Radosław Cieślak, Executive Industry Manager, Autodesk


Bariery w cyfryzacji

Największe bariery wprowadzania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej to wciąż brak wystarczających środków finansowych, utrudniony dostęp do kapitału oraz brak odpowiednio wykształconych pracowników w firmie. W porównaniu do wyników ubiegłorocznego badania, jeszcze większy odsetek firm wskazał problemy z uzyskaniem dotacji czy kredytów (wzrost o 20%), a także brak wystarczających środków finansowych (wzrost o 16,2%) za najpowszechniejsze przeszkody w dążeniu do cyfryzacji.

Badanie zrealizowane zostało zrealizowano w styczniu 2021 r. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na zlecenie Autodesk, wśród przedstawicieli 211 przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze przemysłowym na terenie całej Polski. Badanie zrealizowano wykorzystując dwie ilościowe techniki badawcze: CATI oraz CAWI.

Szczegółowe wyniki raportu dostępne są na stronie: https://www.autodesk.pl/campaigns/raport-przemysl2021 


Źródło: Autodesk
Redaktor: MRR

 

POWIĄZANE
Jak obsługiwać gotową celę zrobotyzowaną do paletyzacji? Pakowanie i paletyzacja to zadania mocno obciążające pracowników. Rozwiązaniem jest...
Raport - Czy roboty odbiorą nam pracę? Co trzeci pracownik w Polsce uważa, że automatyzacja pracy przy pomocy robotów wym...
Jak zacząć cyfrową transformację Przemysł 4.0 zmienia przyszłość produkcji dzięki nowoczesnym technologiom, metodom zarząd...
Powołano Komitet Transformacji Cyfrowej Cztery koncerny połączyły siły w nowym komitecie ds. transformacji cyfrowej, powołanym pr...
Warsaw Industry Week i Przemysł 4.0 Szeroko reprezentowaną branżą na II edycji targów Warsaw Industry Week była robotyka oraz ...
Nowoczesna robotyzacja w branży meblarskiej Firma Anipol, działająca na polskim rynku już kilkanaście lat, w tym przez 5 ostatnich lat...
Partnerzy