Szukaj w działach:

Jak poprawić zrównoważony rozwój łańcucha dostaw?

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Wyzwania związane z zakłóceniami łańcuchów dostaw wciąż pozostają w centrum uwagi. Firmy sektora produkcji obserwują 74-proc. wzrost niezadowolenia klientów z powodu nieprzewidywalności dostaw. Jednocześnie 73 proc. wszystkich dostaw ma opóźnienia. Innym z wyzwań jest zrównoważony rozwój i realizacja związanych z nim celów przez przedsiębiorstwa, w tym tych dotyczących redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Coraz więcej dowodów wskazuje, że obecna polityka dotycząca zmian klimatu nie wystarczy, aby zapobiec kryzysowi. Dlatego też działania takie jak m.in. włączenie cyfrowego śledzenia dóbr do łańcuchów dostaw i monitorowanie łańcucha chłodniczego to kluczowe kroki w kierunku zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w przemyśle.


- Bardziej efektywne gospodarowanie zasobami może pomóc w ograniczeniu bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych, jednak dekarbonizacja pośrednich emisji z przemysłu nadal pozostaje poważnym wyzwaniem. W przemyśle spożywczym, w którym wykorzystuje się urządzenia lub sprzęt zasilany energią elektryczną, pośrednie emisje mogą wynikać z transportu surowców i dystrybucji produktów końcowych. W monitorowaniu tych procesów może pomóc identyfikowalność, zapewniając, że wszelkie nieefektywności w procesach są weryfikowane i korygowane w całym łańcuchu dostaw. Pozwala to na szybsze ograniczenie emisji dwutlenku węgla - mówi Ireneusz Martyniuk, wiceprezes Pionu Przemysłu na klaster Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric.


Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na poprawę zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw w sektorze produkcji?

1. Cyfrowe śledzenie w całym łańcuchu dostaw i kompleksowy obraz wpływu na środowisko

Firmy produkcyjne we wszystkich sektorach, w tym w przemyśle spożywczym, stoją w obliczu realizacji celów klimatycznych, ale wciąż brakuje znormalizowanego procesu monitorowania postępów na tym polu. Pomiar emisji z produktów w całym cyklu ich życia będzie najbardziej znaczącym sposobem zobrazowania, jak produkcja, procesy wytwórcze i metody dystrybucji wpływają na ogólną emisję dwutlenku węgla. Informacje na temat emisji dwutlenku węgla muszą być zatem szczegółowe i łatwo dostępne, aby ułatwić ich śledzenie.

W miarę wprowadzania wytycznych mających na celu zapewnienie etycznej i zrównoważonej odpowiedzialności firm za realizację celów klimatycznych, ten rodzaj śledzenia cyklu życia będzie miał zasadnicze znaczenie dla monitorowania ich wpływu na środowisko.

Dzięki cyfrowemu wzmocnieniu zaufania w procesach produkcji, rozwiązania w zakresie identyfikowalności typu end-to-end (w całym łańcuchu wartości) mogą zwiększyć odporność przemysłu. Mogą one pomóc w identyfikacji wstępnych przyczyn błędów produkcyjnych oraz opracowaniu metod bezpiecznego pozyskiwania, produkcji i wysyłki produktów wysokiej jakości.

Identyfikowalność w całym łańcuchu wartości zapewnia również nowe możliwości konkurowania. Analiza porównawcza danych dotyczących śladu węglowego w różnych branżach umożliwi szybszą redukcję emisji i lepszą kontrolę długoterminowych kosztów produkcji i materiałów.

Dostęp do danych w zależności od konkretnych potrzeb pozwala decydentom dzielić się wiedzą, współpracować w sposób przejrzysty i budować zaufanie konsumentów. Dla przykładu, wycofanie produktu z rynku, problemy z jakością, podróbkami lub zgodnością z normami uruchomią dostęp do odpowiednich informacji i zapewnią, że działania będą bezpieczne, zrównoważone i przejrzyste pod względem wpływu na środowisko. Ułatwienie dostępu do tych informacji ma zasadnicze znaczenie dla zgodności z zasadami ESG, a także pomoże markom, które budują lojalność klientów w oparciu o wizerunek marki zrównoważonej. 

Firmy, które selektywnie i bezpiecznie gromadzą oraz analizują dane, a także w pełni wykorzystują cyfrową identyfikowalność w procesach przemysłowych i łańcuchach wartości, mogą w erze hiperłączności i dużej ilości danych wiele zyskać. Będą w stanie nie tylko zwiększyć produktywność, wydajność i elastyczność, ale także tempo dekarbonizacji przemysłu.


- Taki poziom szczegółowości danych w całym łańcuchu dostaw zintegrowany dodatkowo z maszynami pomoże wyeliminować przestoje, umożliwiając zespołom ciągłe monitorowanie w celu poprawy wydajności, wykrywanie problemów i tworzenie diagnoz przed wystąpieniem przestojów. Umożliwia to konserwację predykcyjną i zapobiegawczą, co ostatecznie zwiększa wydajność i prowadzi do zrównoważonego rozwoju - dodaje Ireneusz Martyniuk ze Schneider Electric.


2. Monitorowanie chłodniczego łańcucha dostaw

Chłodniczy łańcuch dostaw ma szczególnie wysoki wpływ na środowisko. W związku z dodatkową presją na dostawy towarów łatwo psujących się i coraz większą liczbą problemów związanych z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa i zwiększonymi środkami kontroli jakości wymaganymi w przypadku żywności i biofarmaceutyków, firmy z branży łańcucha chłodniczego muszą bardziej dbać o swoje łańcuchy dostaw.

Odpowiednie monitorowanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, jak największej efektywności przewozów w łańcuchu chłodniczym, co pozwala nie tylko ograniczyć emisję dwutlenku węgla związaną z samym przewozem, ale także zmniejszyć ryzyko zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży towarów. Większa przejrzystość przynosi wiele korzyści. Należą do nich m.in. automatyczne generowanie danych oraz szybsze gromadzenie, przetwarzanie i zarządzanie informacjami. Monitorowanie pomaga również skrócić czas oczekiwania w portach, gdzie do utrzymania niezbędnych temperatur składowania i systemów kontroli potrzeba więcej energii.

Produkty regenerowane zastosowane do monitorowania łańcucha chłodniczego mogą spowodować radykalne zmniejszenie zużycia energii i materiałów. Programy zrównoważonego rozwoju jak Green Premium, które sprawiają, że produkcja jest zrównoważona już na etapie projektowania, mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla aż o 98 proc. Pomagają one również zapewnić przejrzystość informacji na temat wpływu na środowisko i atrybutów gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. poprzez etykiety i certyfikaty produktów innych firm.

3. Regionalizacja

W ostatnich 20 latach nastąpiły zmiany w zakresie śladu łańcucha dostaw. Jeszcze na początku XXI wieku był on silnie związany z rynkami dojrzałymi. Aby dostosować się do potrzeb klientów i zoptymalizować koszty, łańcuch dostaw został przekształcony w łańcuch uprzemysłowiony z międzynarodowymi liniami produkcyjnymi. Obecnie ryzyko związane z długimi łańcuchami dostaw, a także rosnące napięcia handlowe i geopolityka sprawiają, że wiele organizacji musi ponownie dokonać oceny sytuacji. Globalizacja prawdopodobnie nie zniknie, ale w przyszłości można się spodziewać większej regionalizacji.

Wdrażanie podejścia opartego na wielu lokalizacjach i zrównoważonym śladzie, uzupełnione ścisłą koordynacją na poziomie globalnym, to dla branży doskonały sposób na dalsze budowanie lokalnej odporności dzięki krótszym łańcuchom dostaw. Ludzie lokalnie mogą lepiej zrozumieć sytuację, szybciej się do niej dostosować, odwrócić logistykę i naprawiać na miejscu. Nie jest to odejście od globalizacji, a jedynie jej nowa forma - globalne podmioty połączone w krótsze łańcuchy.

Cyfryzacja napędza zrównoważony rozwój. Ma kluczowe znaczenie dla efektywności, cyrkularności i dekarbonizacji energii. Zrównoważony rozwój jest z kolei siłą napędową regionalizacji. Ograniczenie transportu masowego znacznie zmniejsza wpływ na klimat. Regionalizacja umożliwia tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw za pośrednictwem centrów elastycznych, co zapewnia jeszcze większą wartość dla klientów. A w miarę rozwoju cyfryzacji w łańcuchach dostaw regionalizacja będzie coraz łatwiejsza.


- Nie jest możliwe prowadzenie działalności wyłącznie na poziomie lokalnym. Jedno zakłócenie może spowodować upadek całego łańcucha wartości. Chcąc temu zaradzić, organizacje muszą dokonywać regionalizacji. Stosować pewną formę redundancji oraz wzmacniać pozycję szczebla regionalnego, ściśle koordynując działania lokalnych placówek. Oczywiście taka reorganizacja będzie mieć wpływ na koszty. Przyniesie jednak korzyści w postaci zwiększonych nakładów inwestycyjnych na redundancję i relokację, a także obniżenia kosztów dzięki zmniejszeniu zapasów i kapitału obrotowego w wyniku skrócenia łańcuchów dostaw oraz większej stabilności - przekonuje Ireneusz Martyniuk.


Osiągnięcie zrównoważonych działań jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek stanął świat przemysłu. Podjęcie tych kroków ma kluczowe znaczenie dla łagodzenia zmian klimatycznych i innych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Mimo że rozwój przemysłu i automatyki przemysłowej postępuje, rynek nadal musi realizować obietnicę czwartej rewolucji przemysłowej i podejmować śmiałe działania. Może to realizować lepiej właśnie dzięki narzędziom cyfrowym.


Źródło: Schneider Electric
Redaktor: MRR

Schneider Electric Polska Sp. z o.o
Konstruktorska 12
02-673 Warszawa
+48 22 511 84 64
POWIĄZANE
OMRON jedną ze 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie Japońska firma OMRON została uznana za jedną ze 100 wyjątkowo innowacyjnych organizacji w...
Razem na ścieżce rozwoju - wywiad z Marią Gravesen i Lucą Galluzzi To wielki dzień dla B&R i nowy początek - firma przeszła rebranding. Odświeżenie mark...
Giganci technologii na Masters & Robots Giganci nowych technologii mówią Don`t miss the future! Siła technologii i wizja p...
Robotyzacja produkcji na miarę XXI wieku Coraz więcej firm, chcąc usprawnić proces produkcyjny w swoim zakładzie, decyduje się na ...
Raport Digital University - Beyond 2030 Raport „Beyond 2030” jest to zapis najciekawszych rozmów i odpowiedzi ...
Sprawdzone komputery panelowe OMNI Sprawdzone komputery panelowe OMNI z możliwością dodatkowych rozszerzeń. Komputery panelo...
Partnerzy