Szukaj w działach:

Nowe przepisy dotyczące maszyn

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Rada Unii Europejskiejzatwierdziła nowe przepisy dotyczące maszyn.

Nowe przepisy aktualizują dyrektywę maszynową 2006/42/WE i przekształcają ją w rozporządzenie UE ws. maszyn, które obejmuje harmonizację zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, promuje swobodny przepływ maszyn, a pracownikom i obywatelom zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Nowe rozporządzenie ustanawia ramy prawne dotyczące wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej bezpiecznych maszyn i obejmuje nowe zagrożenia związane z powstającymi technologiami. Gwarantuje również pewność prawa poprzez doprecyzowanie zakresu stosowania tego aktu. Na przykład, oprócz maszyn przemysłowych i do użytku dla konsumentów, obejmuje również niewielkie pojazdy do użytku osobistego i lekkie pojazdy elektryczne, takie jak skutery i rowery, ponieważ są one popularne, a mogą być niebezpieczne dla użytkowników z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego lub przemysłowego.

Rozporządzenie wprowadza także obowiązek przeprowadzania oceny zgodności przez osobę trzecią w odniesieniu do sześciu kategorii maszyn „wysokiego ryzyka”. Informacje na temat bezpieczeństwa będą musiały być przekazywane wraz z każdym produktem, ale domyślnie stosowane będą instrukcje w formacie cyfrowym. Informacje w wersji papierowej nadal będą udostępniane na prośbę klientów.

Rada UE przyjęła nowe przepisy 22 maja 2023 r. Po ich podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Rady, zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie dwudziestego dnia po publikacji.

W Polsce i pozostałych państwach UE, przepisy zaczną obowiązywać 42 miesiące (3 i pół roku) od ich wydania – prawdopodobnie w styczniu 2027 r. Rozporządzenie UE nie wymaga transpozycji rozporządzeniem ministra ds. gospodarki, jak obecnie obowiązująca dyrektywa 2006/42/WE i będzie obowiązywać bezpośrednio.

Źródło: gov.pl

POWIĄZANE
3D Solutions w Poznaniu Wraz ze wzrostem dostępności oraz funkcjonalności drukarek 3D coraz więcej firm decyduje ...
Fabryka Przyszłości - Rozwijaj się dzięki technologii Cloud Computing a Edge Computing Chmury obliczeniowe mają niespotykane dotąd moce oblicze...
IoT Gateway - park maszynowy pod kontrolą Nowoczesna produkcja nie może obejść się bez informacji z parku maszynowego. Przebieg pro...
Sektor tworzyw sztucznych i gumy na PLASTPOLU Ponad 300 wystawców z 18 krajów z Europy i świata pojawi się na tegorocznyc...
Podsumowanie 15. edycji Targów TOOLEX W Katowicach zakończyła się tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, ...
Spotkanie praktyków UR Kongres Szefa Utrzymania Ruchu 4.0 tym razem odbędzie się wiosną w Katowicach w Hotelu Pa...
Partnerzy