Szukaj w działach:

Wyniki konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

 

23 kwietnia tego roku ogłoszono wyniki konkursu TOP CDR Firma Odpowiedzialna Technologicznie. Jury złożone z przedstawicieli polskich uczelni wyższych uhonorowało firmy za: najlepsze praktyki w zakresie cyfrowej odpowiedzialności biznesu, komunikację wdrożenia nowych technologii oraz bezpieczeństwo danych.

Główną ideą konkursu TOP CDR – Digitally Responsible Company jest Cyfrowa Odpowiedzialność Biznesu, która ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z szybko postępującą cyfryzacją i automatyzacją procesów oraz szkolenie pracowników w radzeniu sobie z wyzwaniami cyfrowego świata. Konkurs był otwarty dla firm, które wdrażają i promują najlepsze praktyki w zakresie cyfrowej odpowiedzialności biznesu. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Jury zdecydowało, że nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: digitalizacja, dane i komunikacja. W ramach konkursu przyznana została również „Nagroda Publiczności”. Zwycięzca w tej kategorii został wybrany przez użytkowników w drodze głosowania on-line.

- „Pierwsza edycja konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie pokazuje, że warto edukować na temat Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu. Istotne jest to, aby firmy wprowadzając nowe technologie, oceniały ich potencjalne skutki w zakresie wykluczenia cyfrowego. My, jako projektanci systemu powinniśmy myśleć o wdrażaniu takich rozwiązań w firmach, które będą przyjazne użytkownikowi i będą wspierały proces cyfrowej edukacji na wszystkich szczeblach” - opowiada prof. dr hab. inż. Edward Lisowski.

- „Globalna pandemia pokazuje, jak bardzo istotna staje się automatyzacja procesów oraz praca zdalna z  wykorzystaniem nowych mediów. Zdaniem wielu futurologów w związku z pandemią rozwój technologiczny jeszcze przyśpieszy. Istotne jest, więc, aby firmy nie tylko były na to gotowe, ale również potrafiły odpowiedzialnie dostosowywać kompetencje pracowników do zmieniającego się otoczenia technologicznego. Rewolucja cyfrowa dyktuje tempo przemian zachodzących na rynku pracy. Pracodawcy starają się za nimi nadążać, wdrażając w firmie dobre praktyki dotyczące wykorzystania szans płynących z postępującej cyfryzacji oraz ograniczać negatywne konsekwencje zastępowania pracy ludzkiej przez roboty. Kwestie takie jak: work life balance, walka z wykluczeniem cyfrowym i zdobywanie nowych umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami będą miały dla pracowników coraz większe znaczenie” - objaśnia Iwona Kubicz, z biura prasowego konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie, prezes agencji Procontent.

Członkowie jury podkreślają, że złożone projekty są bardzo interesujące i różnorodne. Powinniśmy jednak nadal pracować nad edukacją w zakresie dobrych praktyk z zakresu Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu oraz odróżniać ją od prowadzonych od wielu lat działań CSR. 

- „W czasach pandemii firmy małe i duże podjęły już, a także nadal zapewne będą podejmować, wiele ważnych inicjatyw wspierających służby medyczne, działania ochronne pracowników, a także szereg działań wspierających pracowników i interesariuszy zewnętrznych. Dlatego druga edycja konkursu jest tak ważna, by móc nie tylko o tych działaniach informować innych, ale aby edukować jak dziś mądrze i jednocześnie w zrównoważony sposób działać społecznie. Wiele firm musiało zmienić sposób pracy, przeszkolić pracowników w kompetencjach cyfrowych w szybki sposób, odpowiedzialnie zadbać i bezpieczeństwo pracy zdalnej, przenieść szereg aktywności do działań w internecie, ale nade wszystko dbać o równowagę pomiędzy pracą w trybie home office, komfortem pracy ludzi, a także zrównoważony rozwój” - mówi prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz. 

Corporate Digital Responsibility opiera się na zrozumieniu, że organizacje działające na rzecz rozwoju technologii oraz te, które wykorzystują technologię do świadczenia usług, muszą to robić w sposób, który zasadniczo prowadzi do pozytywnej przyszłości. Rozwój cyfrowy jest nieunikniony, a CDR stara się znaleźć równowagę i poprowadzić ją w kierunku, w którym technologia ma pozytywny wpływ na otoczenie.

Przed rozpoczęciem konkursu sprawdzono, jak Polacy rozumieją termin „firma odpowiedzialna cyfrowo”. Dla 40% ankietowanych jest to firma, która prowadzi szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Natomiast 38% Polaków uważa, że umożliwia ona pracownikom zdobycie potrzebnych kompetencji, by nie stracili pracy w wyniku automatyzacji. Według wielu specjalistów Cyfrową Odpowiedzialność Biznesu powinniśmy jednak rozumieć znacznie szerzej, jako walkę z cyfrowym wykluczeniem, ale już nie tylko, jako dostęp do technologii internetowych lub proste korzystanie z programów i aplikacji, ale także nabywanie nowych umiejętności w zakresie programowania, analizy danych czy user experience. Dotyczy to nie tylko szkolenia pracowników, których postęp technologiczny zmusi do zmiany pracy, ale także o edukacji tych, którzy obecnie stosują w swojej pracy najnowsze technologie – systemy sterowania i komputerowe i powinni móc nadążyć za ich rozwojem. 

Zwycięzcy zostali wybrani przez jury składające się z: prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, dr inż. Szczepan Moskwa, Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Edward Lisowski, Dyrektor Instytutu, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska, dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska.

Laureaci konkursu TOP CDR Firma Odpowiedzialna Technologicznie:

Kategoria „Dane”:
1. Europejski Fundusz Leasingow - Zwiększanie bezpieczeństwa danych klientów Grupy EFL oraz podniesienie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
2. Compensa TU SA Vienna Insurance Group - Wdrożenie programu Idea Box, którego celem jest stymulowanie przedsiębiorczości pracowników
2. WIPERAPP - Modułowy system WIPERAPP służący do nieodwracalnego, certyfikowanego  usuwania danych z nośników pamięci bez konieczności ich fizycznego niszczenia
3. Compensa TU SA Vienna Insurance Group- Wdrożenie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO27001 oraz Program Awareness – ostrzegający o najpoważniejszych zagrożeniach sieci Internet dla społeczeństwa informacyjnego oraz opisujących zasady bezpiecznego przetwarzania informacji.

Kategoria „Digitalizacja”:
1. Bank Millennium - „Bankowość bez barier”
2. Compensa TU SA Vienna Insurance Group- Działania wzmacniające integrację i budujące relacje społeczne oraz Program Awareness i Szkolenia elearningowe Skill Soft.

Kategoria „Komunikacja”:
1. Aptiv Services Poland S.A. - Program Aptiv Wellbeing 
2. Currency One SA - Zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa obsługi transakcji w serwisach Walutomat.pl i InternetowyKantor.pl
3. Fundacja „MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE"- Szkolenia pracowników, wykorzystanie narzędzi ICT i zabezpieczenie danych Fundacji.

Nagroda publiczności:
1. Bank Millennium - Bankowość bez barier
2. Europejski Fundusz Leasingowy - "Zwiększanie bezpieczeństwa danych klientów Grupy EFL oraz podniesienie świadomości pracowników w zakresie  bezpieczeństwa informacji" 
3. Currency One SA - Zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa obsługi transakcji w serwisach Walutomat.pl i InternetowyKantor.pl.


Źródło: Biuro Prasowe Konkursu Top CDR


POWIĄZANE
Jaka będzie przyszłość inżynierii mechanicznej? Choć czwarta rewolucja przemysłowa zaledwie zdążyła okrzepnąć, już pojawiły się dyskusje ...
Dołącz do uczestników Top New Small 2021 Najlepsi eksperci przez dwa dni będą się dzielić swoją wiedzą i najświeższymi nowinkami z...
Raport Smart Industry 2019 W kwietniu br. firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Te...
Już w październiku jubileuszowe targi TOOLEX! TOOLEX, to jedno z największych w Polsce wydarzeń poświęconych branży obrabiarek oraz nar...
Przemysłowy Internet Rzeczy, czyli IIoT Za jedną z najbardziej wpływowych innowacji technologicznych w przemyśle uważa się obecni...
IT w produkcji i logistyce Konferencja IT w Produkcji i Logistyce organizowana przez firmę GigaCon będzie miejscem o...
Partnerzy