Szukaj w działach:

Partnerzy

Newsletter

Raport Deloitte - Inteligentna Automatyzacja

Raport Deloitte - Inteligentna Automatyzacja


Firma Deloitte zaprosiła przedstawicieli kadr kierowniczych do udziału w internetowym badaniu dotyczącym strategii inteligentnej automatyzacji oraz ich wpływu na pracowników firm.


W badaniu wzięło udział 523 dyrektorów firm reprezentujących różne branże z 26 krajów Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy (w tym 57 firm z Polski), których łączny roczny obrót wyniósł 2,7 miliarda dolarów.

Rynek technologii, takich jak Robotyzacja Procesów Biznesowych (Robotic Process Automation - RPA), rośnie w tempie 20 procent rocznie i prawdopodobnie osiągnie wartość 5 miliardów USD do 2024. Potwierdzają to wyniki badania wskazujące, że od 2018 r. liczba organizacji, które zwiększyły skalę wdrożenia automatyzacji, podwoiła się. Osiem procent respondentów wskazało, że w ich firmach wprowadzono ponad 50 automatycznych rozwiązań. Jednak osiągnięcie korzyści skali pozostaje wyzwaniem, a główną przeszkodą jest rozdrobnienie procesów. 
Firmy i organizacje, którym udało się rozszerzyć zakres rozwoju, charakteryzują się jasną wizją i stosują strategiczne podejście ukierunkowane na uzyskiwanie korzyści z automatyzacji. Takie firmy traktują automatyzację jako wyzwanie dla całego przedsiębiorstwa, a w konsekwencji tworzą obiekty i nowe funkcje, których wymagają zautomatyzowane systemy. Częściej łączą technologie automatyzacji z pracą ludzi, a także zastanawiają się, w jaki sposób inteligentna automatyzacja może pomóc pracownikom, zwiększyć ich możliwości i rozszerzyć zakres pracy, którą ludzie są w stanie wykonać.

Kierownictwo oczekuje, że w ciągu najbliższych trzech lat inteligentna automatyzacja zwiększy wydajność pracowników o 27%. W wymiarze ludzkim wzrost ten odpowiada pracy, którą 2,4 miliona dodatkowych pełnoetatowych pracowników mogłoby wykonać w zakładach 523 firm, które wzięły udział w naszym badaniu. Zmiany te stworzą wielkie możliwości dla firm w zakresie zwiększenia wydajności, ale także nadania ludzkiej twarzy pracy, ponieważ stanowiska i role pracowników będą się zmieniać, a ich praca zyska na znaczeniu. Niestety 44 procent organizacji nie zastanawiało się jeszcze, w jaki sposób strategie automatyzacji wpłyną na pracowników, a 60 procent nie sprawdziło, czy inteligentna automatyzacja będzie wymagała przekwalifikowania pracowników.

Z tego wynika, że ​​wiele firm powinno poświęcić znacznie więcej uwagi integracji ludzi i maszyn oraz sposobom przekształcenia firmy w nową erę współpracy.

Sześć kluczowych czynników sukcesu inteligentnej automatyzacji

Analiza danych ankietowych stworzyła obraz organizacji, które wyraźnie korzystają z inteligentnej automatyzacji. We wszystkich wyróżnia się sześć charakterystycznych cech:

1- Strategia inteligentnej automatyzacji dla całej firmy
2- Łączenie Robotyzacji procesów Biznesowych ze sztuczną inteligencją (SI, ang. artificial intelligence, AI)
3- Technologia, infrastruktura i bezpieczeństwo cybernetyczne
4- Dojrzałe definicje, standardy i procesy
5- Jasne zdefiniowanie tego, co jest wartością inteligentnej automatyzacji
6- Radykalne uproszczenie wynikające z potrzeby redukcji kosztów

Rok 2019 może być przełomowym dla inteligentnej automatyzacji. Firmy dążą do możliwości automatyzacji procesów o niskiej wartości i coraz częściej będą próbować wykorzystywać bardziej zaawansowane technologie analityczne i AI jako część swoich rozwiązań. Skuteczne wykorzystanie tych możliwości będzie wymagać od organizacji opracowania jasnej ścieżki do skalowalności, która zapewni wymierne wyniki i zwrot z inwestycji.

Więcej w raporcie Deloitte do pobrania na stronie: Raport: Inteligentna Automatyzacja


Źródło: Deloitte


Dodano 18.10.2019
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Newsletter

  Reklama

 • Reklama

  Reklama

  Wydarzenia

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy