Szukaj w działach:

Partnerzy

Newsletter

Jak podnieść wydajność produkcji?

 

Jak podnieść wydajność produkcji?

Obecnie prawie każda firma stawia sobie za cel jej rozwój. Dlatego tak ważne jest stałe zwiększanie wydajności produkcji. Często wynika ono z wymogów rynku i rosnącej globalizacji, lecz nie można nigdy zapomnieć o tym, aby harmonogramować produkcję i posiadać jej określony plan, który będzie zgodny ze zdolnością produkcyjną.

W naszym artykule odpowiemy na następujące pytania:

 • czy podniesienie zdolności produkcyjnej jest możliwe i jak to zrobić?
 • czy zwiększenie zdolności produkcyjnej pozwoli na zwiększenie wydajności produkcyjnej?
 • czy planowanie ma wpływ na wydajność wytwarzania?
 • czy można planować produkcję wyrobów wielowariantowych?
 • w jaki sposób działa inteligentny system planowania produkcji.(ASAP)?

ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ KLUCZEM DO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI PRODUKCJI?
 

Przedsiębiorcy, którzy dostarczają na rynek towary muszą cięgle samosię doskonalić i kontrolować. Jest to niezbędny proces wynikający z tego, że trzeba zachowywać odpowiednie proporcje w takich elementach jak cena, jakość oraz szybkość realizacji zamówień klientów. Cel jakim jest zwiększenie zdolności produkcyjnej i wydajności można osiągnąć poprzez automatyzację procesów produkcyjnych. Bardzo ważne jest w tym wypadku, aby przedsiębiorstwo posiadało wykwalifikowanych pracowników, którzy chcą realizować powierzone im zadania i osiągać wskazane cele , a także miało odpowiednie systemy planowania produkcji. Warto pamiętać o tym, że do zwiększenia wydajności produkcji i efektywności procesu dostarczania wartości dla klienta nie dojdzie, jeśli skupimy się wyłącznie na posiadaniu nowoczesnego parku maszynowego i odpowiednim zarządzaniu pracownikami. Warto tu wziąć pod uwagę dodatkowe aspekty, choćby takie, jak ustalenie właściwego poziomu zapasu materiałów w czasie.

Dlatego należy zastosować szerokie podejście do planowania i doboru metod planowania produkcji. Zaczynając od fazy projektowania, przez wykonywanie symulacji, analizę wariantów, eliminację dużej ilości źródeł danych, a na efektach procesu produkcji kończąc. Dzięki temu uda się podnieść wydajność procesu produkcyjnego i jednocześnie zbilansować poziom kosztów. Odpowiedni dobór i wdrożenie systemu planowania produkcji pozwala na duże oszczędności nie tylko w kwestii wydatków, ale też czasu i materiałów. System proAlpha ERP umożliwia planowanie wielozasobowe i nieprzerwane porównywanie założonych celów z poziomem ich realizacji. Możliwe jest to na każdym etapie procesu wytwarzania i obejmuje też obszar kosztów. Z kolei dostępne w systemie harmonogramowanie produkcji pozwala na ograniczenie strat i tym samym zwiększenie jej wydajności.

ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ KLUCZEM DO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI PRODUKCJI?

Warto pamiętać o tym, że w przedsiębiorstwach, które samodzielnie przygotowują swoje produkty ich wyrób zaczyna się już w biurze konstrukcyjnym, od stworzenia dokumentacji technicznej. Dlatego też, tak istotnym elementem jest harmonogramowanie produkcji już w momencie jej planowania. Co istotne, nie można tu pominąć niczego - od momentu tworzenia konstrukcji, po efekt prac. Sprawa jest prostsza, kiedy produkcja projektowa opiera się na powtarzalnym procesie i ma ułożoną (przy udziale rozmaitych zasobów materialno-osobowych) listę zadań do zrobienia.

Narzędzie jakim jest system proAlpha ERP wspomaga taką produkcję i pozwala na ustalenie szablonów projektów, a także rozdysponowanie zasobów. Dodatkowo istnieje możliwość harmonogramowania produkcji i ewidencjonowania czasu kiedy się z nich korzysta.

Praca na projektach i funkcjonalność DMS umożliwiają współdzielenie dokumentów, które są powiązane z zadaniami z obiektami 2D i 3D. Dzięki integracji z wieloma dostępnymi na rynku systemami CAD, proAlpha może bez problemu kontrolować zarządzanie zmianą i statusami rysunków konstrukcyjnych. W efekcie konstruktorzy mają dostęp do najnowszej wersji dokumentacji CAD, a ta zostaje potem automatyczne zaimplementowana do struktur materiałowych BOM w module produkcyjnym. Opcja budowania procesów Workflow, które można powiązać z zachęcającymi w projekcie zdarzeniami (np. stworzenie nowej struktury, marszruty czy zadania, dodanie indeksu albo załącznika), pozwala zwiększyć efektywność pracy i szybciej uruchomić właściwą produkcję. Z zachowaniem założonych ram czasowych i budżetu.

CZY DA SIĘ ZAPLANOWAĆ WYROBY WIELOWARIANTOWE?

Współczesny rynek nakłada na producenta wymóg tego, aby jego produkt spełniał wszystkie nawet specyficzne potrzeby odbiorcy. W odpowiedzi na te potrzeby narzędzie systemu proAlpha ERP, posiada konfigurator produktów, który ułatwia tworzenie rożnych wariantów wyrobu. Za sprawa tej funkcjonalności możliwe jest łatwe przygotowanie parametrycznego szablonu wyrobu. Zapisuje bowiem wszystkie dane dotyczące istniejących sposobów wykończenia oraz związanych z nimi procesów produkcyjnych. W efekcie tworzenie nowej konfiguracji na poziomie oferty albo zlecenia od klienta, pozwala na zyskanie kompleksowej technologii produkcji. Co więcej posiada ona strukturę BOM, a także podpiętą odpowiednią marszrutę, która jest w stanie zaplanować korzystanie z optymalnych zasobów produkcyjnych.

System na jej podstawie może szybko przygotować kalkulację kosztów dotycząca stworzenia zupełnie nowego wariantu produktu uwzględniając przy tym oczekiwaną wysokość marży i następnie wskazać jaka powinna być cena tego towaru. Dzięki temu, udaje się łatwo i skutecznie zaplanować produkcję. Dodatkowo, o czym warto wspomnieć, aplikacja posiada funkcjonalność CTP (capable to promise), która ma zadanie sprawdzać dostępność materiałów, obciążenie zasobów produkcyjnych wraz z terminem realizacji usługi. W przypadku kiedy jest zachowany odpowiedni czas albo klient aprobuje ilość produktów, która można stworzyć we wskazanym okresie zlecenie mające do tej pory status tymczasowego z symulacji zamienia się we właściwe. Jeśli jednak wskazane elementy nie są spełnione, wtedy zwalniana jest czasowa rezerwacja zasobów.

INTELIGENTNY SYSTEM PLANOWANIA PRODUKCJI (APS)

Etap dosyć trudnego tzw. technicznego przygotowania produkcji kończy zwykle wspomniane, bardzo zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wartości normatywne dla struktur poszczególnych wyrobów oraz procesów technologicznych, które były wcześniej opracowane albo stworzone w wyniku konfiguracji, mogą nareszcie być wykorzystane do wykonania działań planistycznych. APS jest wirtualnym serwerem, którego zadaniem jest przetwarzanie danych pojawiających się z rozmaitych źródeł i do tego w rożnych horyzontach planistycznych. Dodatkowo oferuje możliwość własnego zdefiniowania czasu wzmożonego, gdzie bez wyraźnej zgody operatora nie uda się przeplanować zleceń. Ten inteligentny system planowania pozwala na szybkie sprawdzenie stanów magazynowych uzyskanie informacji na temat produktów. Poza tym umożliwi sprawdzenie prognoz sprzedaży, zamówień i zleceń pochodzących od klientów i dostawców. Wszystko to można bez problemu zestawić z dostępnością zasobów produkcyjnych między innymi stanowiskami pracy, narzędziami warsztatowymi, dostępnymi na produkcji powierzchniami składowania, ale również zapotrzebowaniem na transport wewnętrzny. Dzięki temu możliwa jest dobra i trafna ocena wydajności produkcji.

Do tego system jest w stanie zaplanować kolejność realizacji zleceń półwyrobów, które są powiązane ze zleceniem klienta. A także uwzględnia okresy uzyskania brakujących surowców i strategię odnawiania zapasów oraz obciążenia zasobów konkurencyjnymi zleceniami. W rezultacie można uzyskać dane na temat tego, jakie są potencjalne niedobory zasobów, gdzie mogą pojawić się przeciążenia albo problemy z dotrzymaniem terminów. Planując cele optymalizacji APS najczęściej wybiera się te produkcyjne, czyli aby pojawiło się jak najmniej opóźnień w wyznaczonym czasie. Planista ma spore pole do popisu, ponieważ może utworzyć kilka wersji i scenariuszy harmonogramu, a także system ułatwi mu wybranie najbardziej optymalnej opcji. Potem, dział produkcji będzie mógł ją zrealizować i osiągnąć większą wydajność.Źródło: porALPHA

 

 

Dodano 13.09.2018
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Newsletter

  Reklama

 • Reklama

  Reklama

  Wydarzenia

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy