Szukaj w działach:

Proof of Concept w robotyzacji

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Proof of Concept w robotyzacji: Jak sprawdzić pomysł przed wdrożeniem?

Rynek robotyzacji dynamicznie się rozwija, automatyzujemy kolejne, bardzo różne od siebie procesy. Przy ocenie powodzenia nowych projektów niezwykle pomocne jest wykonanie Proof of Concept (POC). Ta metoda polega na wykonaniu aplikacji w wersji uproszczonej w celu sprawdzenia założeń niskim nakładem kosztów. Dzięki temu możliwe jest zredukowanie ryzyka zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy, a także wprowadzenie znaczących ulepszeń jeszcze przed rozpoczęciem zamówień do projektu.

Przykład zrobotyzowanego stanowiska paletyzacji

Doskonałą ilustracją zalet POC jest projekt zrealizowany przez firmę Transition Technologies-Control Solutions. Celem projektu była automatyzacja procesu paletyzacji worków z produktem pakowanym próżniowo. Zakładano paletyzację 3 rodzajów worków o różnej wielkości i wadze do 15 kg, w dwóch wzorach układania, z wydajnością czterech worków na minutę.  Przenoszenie worków miało odbywać się przy użyciu chwytaka podciśnieniowego, a stanowisko musiało zmieścić się w ograniczonej przestrzeni. 

Dobór narzędzi i potwierdzenie dla klienta

Pierwszym krokiem było dobranie odpowiednich podzespołów stanowiska. Wybrano cobota Doosan H2515 o udźwigu 25 kg i zasięgu 1500 mm, system OmniPack, który upraszcza programowanie procesu paletyzacji oraz mobilny postument EasyPalletizer. Stanowisko zostało wstępnie skonfigurowane w siedzibie TT-CS, a następnie zdemontowane, przewiezione i uruchomione w fabryce klienta. Tam nastąpił test w warunkach produkcyjnych.

https://www.linkedin.com/posts/tt-robotics_paletyzacja-z-nami-jest-prosta-activity-7171048884402675713-a7Pk

Uruchomienie i wykrycie obszarów ryzyka

Uruchomienie wymagało adaptacji do warunków na miejscu i ujawniło pewne trudności. Wysokość worków różniła się od tej podanej w specyfikacji, co uniemożliwiało ułożenie górnej warstwy na palecie. Część worków była nieszczelna, co utrudniało przenoszenie, a kontstrukcja chwytaka powodowała deformację worków. Wykazanie tych problemów na etapie testów pozwoliło na wprowadzenie odpowiednich zmian na etapie przygotowania projektu i zakupów, co znacząco zredukowało koszt wdrożenia i skróciło czas uruchomienia i przekazania maszyny klientowi.

"Wykrycie potencjalnych problemów na wczesnym etapie projektu jest niezwykle cenne. Pozwala uniknąć dodatkowych kosztów modyfikacji po uruchomieniu maszyny i wprowadzić ulepszenia. Analiza możliwości i funkcjonalności stanowiska w warunkach produkcyjnych pozwala integratorowi i inwestorowi podjąć świadome decyzje" – dodaje Wojciech Szajda, Inżynier Automatyk w Transition Technologies–Control Solutions.

Koszt PoC’a nie musi być duży

Wykonanie Proof of Concept jest szczególnie korzystne przed wdrożeniem nowego rozwiązania lub w przypadku projektów o dużym ryzyku. Z drugiej strony, przy częstej produkcji podobnych maszyn, wykonanie POC może generować dodatkowy koszt i opóźniać rozpoczęcie projektu.

Aby sprawdzić, czy pomysł inżynierów zadziała zgodnie z założeniami czasami wystarczy drukarka 3D, materiały dostępne "pod ręką" i kilka godzin pracy, Warto korzystać z tego narzędzia tak często jak to możliwe, aby zweryfikować założenia na wczesnym etapie i zapewnić komfort zarówno integratorowi, jak i inwestorowi.

POC jest cennym narzędziem w procesie realizacji projektów automatyzacji. Pozwala zredukować ryzyko, wprowadzić ulepszenia i podjąć świadome decyzje. Koszt POC może być niewielki, a korzyści wymierne, dlatego w każdym projekcie warto rozważyć jego zastosowanie. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat POC’a?
Skontaktuj się z nami: 

https://coboty-doosan.pl/

https://www.tt-cs.com.pl/

 

Źródło: Transition Technologies – Control Solutions

Transition Technologies-Control Solutions Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 23-27
50-365 Wrocław
+48 71 77 10 050
POWIĄZANE
Co by tu jeszcze zautomatyzować? Co by tu jeszcze zautomatyzować? Roboty współpracujące coraz powszechniejsze w prz...
Coboty UR10e robotyzują produkcję opraw oświetleniowych Cztery coboty Universal Robots - pioniera i lidera na rynku robotów współpr...
OnRobot otwiera biuro w Warszawie OnRobot powołał nowego General Managera CEE oraz poinformował o planowanym 1 lutego otwar...
Wydajny energetycznie chwytak magnetyczny EMH Wydajny energetycznie chwytak magnetyczny EMH w technologii zasilania 24V, z optymalnym k...
Universal Robots i MiR otwierają robotyczny hub Duńskie firmy: producent robotów współpracujących (cobotów) Universa...
FANUC Polska uruchamia cykl spotkań online Polski oddział FANUC dostosowuje standardy obsługi klienta do nowej sytuacji rynkowej. Wp...
Partnerzy