Szukaj w działach:

Zaangażowanie pracowników w transformację cyfrową

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Przemysł 4.0 stawia przed firmami działającymi w sektorze paliw kopalnych zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości.

W dobie cyfrowej transformacji, zaawansowane narzędzia technologiczne oferują szereg szans na poprawę efektywności i konkurencyjności. Jednak, aby w pełni wykorzystać potencjał tej rewolucji przemysłowej, kluczowe jest zaangażowanie pracowników na każdym etapie transformacji.

Projekt „Przemysł 4.0: Strategiczne Zaangażowanie Pracowników w Cyfrową Transformację Firm Wydobywających i Dostarczających Ropę, Gaz i Węgiel” realizowany jest przez organizacje z dziewięciu krajów, w tym Polski, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Północnej Macedonii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.

W pierwszym etapie projektu przeprowadzono analizę praktyk cyfryzacji w wybranych przedsiębiorstwach sektora paliw kopalnych. Wyniki pokazują, że największe korzyści przynosi cyfryzacja, która jest planowana i wdrażana we współpracy z pracownikami. Niestety, wciąż wiele firm ogranicza dialog społeczny w procesie cyfryzacji.

Na podstawie zebranych danych partnerzy społeczni opracowali strategiczne działania, które mogą być podjęte na poziomie zakładowym i branżowym. Następnie, podczas dwóch warsztatów szkoleniowych, które odbyły się w grudniu 2023 i lutym 2024 roku, przedstawiciele organizacji związkowych zdobyli szczegółową wiedzę na temat wyzwań i możliwości rewolucji cyfrowej.

Szkolenia obejmowały takie zagadnienia jak: dobra praca, cyfryzacja, edukacja i kwalifikacje oraz dialog społeczny. Dzięki zdobytym informacjom, pracownicy są lepiej przygotowani do zmian wynikających z transformacji cyfrowej.

Zaangażowanie pracowników w proces cyfryzacji nie tylko przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych, ale także tworzy bardziej zrównoważone i ludzkie środowisko pracy. Dlatego też, inicjatywy takie jak projekt „Przemysł 4.0” są kluczowe dla przyszłości sektora paliw kopalnych, umożliwiając firmom dostosowanie się do wymogów nowej ery przemysłowej.

Więcej informacji na stronie:
https://www.isp.org.pl/pl/aktualnosci/przemysl-4-0-zaangazowanie-pracownikow-w-transformacje-cyfrowa


Źródło:  Instytut Spraw Publicznych

 

POWIĄZANE
Cyfryzacja i digitalizacja przemysłu z wykorzystaniem usług w chmurze Cyfryzacja i digitalizacja to dwa pojęcia, które coraz częściej łączy się z nowocz...
Nagroda Główna za Produkt Innowacyjny dla Logistyki dla WObit Podczas 18. edycji Gali Logistyki, Transportu i Produkcji, która odbyła się 5 grud...
Przemysł w 2019 roku okiem Prima Power Rekordowo niskie bezrobocie, przyspieszenie produktywności pracy i duże tempo wzrostu gos...
AI wspiera automatyzację i robotyzację w branży EMS Z danych wynika, że do 2026 r. wartość sztucznej inteligencji (AI) w branży produkcyjnej ...
Premiera podczas ExpoWELDING 2018 Zespół Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING 2018 ogłosił kolej...
Pulpit operatorski HMI do zadań ekstremalnych Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur pracy od -20°C do + 65°C i stopniom och...
Partnerzy