Szukaj w działach:

Powstaje Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Łukasiewicz - PIAP inauguruje działalność Branżowego Punktu Kontaktowego Przemysł 4.0. Celem jest zapewnienie polskim instytucjom i podmiotom wsparcia w aplikowaniu do programu Horyzont Europa w obszarze Przemysłu 4.0.

Wychodząc naprzeciw szansom, jakie daje udział w programie Horyzont Europa oraz wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP tworzy Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0. Celem jest zapewnienie polskim instytucjom i podmiotom wsparcia w aplikowaniu do programu Horyzont Europa w obszarze Przemysłu 4.0

Uruchomiony Punkt Kontaktowy wpisuje się w szeroki katalog możliwości współpracy międzynarodowej, m.in. poprzez promocję i wsparcie udziału w międzynarodowych spotkaniach brokerskich czy aktywny udział w strukturach partnerstw. Działania BPK przyczynią się do umiędzynarodowienia działań B+R+I w obszarze Przemysłu 4.0, który jest obecnie dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki w Polsce. 

27 kwietnia br. w godzinach 11:00–15:45 w Centrum Konferencyjnym Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Aleje Jerozolimskie 202 w Warszawie, odbędzie się spotkanie poświęcone inauguracji działalności Branżowego Punktu Kontaktowego Przemysł 4.0. Jego elementem będzie debata poświęcona wymianie doświadczeń dotyczących realizacji międzynarodowych projektów z obszaru przemysłu 4.0. 

Spotkanie będzie również poświęcone przystąpieniu pierwszych polskich organizacji - Łukasiewicz - PIAP i Vigo System S.A. - do EIT Manufacturing. 

--> AGENDA SPOTKANIA

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK), powołane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w sześciu instytutach Łukasiewicza, będą wspierać przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu Horyzontu Europa. BPK będą współpracować z Krajowym Punktem Kontaktowym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Horyzontalnymi Punktami Kontaktowymi. Działalność będzie koncentrowała się na promocji partnerstw europejskich oraz wspieraniu w nich polskich jednostek. 

BPK swoje zadania będą realizowały m.in. poprzez: organizację specjalistycznych szkoleń nt. możliwości aplikowania o środki z Horyzontu Europa, tworzenie konsorcjów, aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych, reprezentowanie polskich podmiotów w stowarzyszeniach międzynarodowych oraz poszukiwanie dla nich partnerów zagranicznych.

EIT Manufacturing jest wspólnotą innowacji, działającą przy Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT). Celem EITM jest animowanie kontaktów między europejskimi przedstawicielami ekosystemu innowacji oraz ułatwianie wdrażania innowacji przemysłowych. EITM działa jako partnerstwo, w skład którego wchodzi obecnie blisko 70 organizacji (przedsiębiorstw, ośrodków badawczych, uczelni wyższych) - np. Volkswagen, Volvo, Politechnika w Darmstadt, Francuska Komisja Energii Alternatywnej i Energii Atomowej (CEA), Siemens czy Whirlpool Europe. Stając się pełnym członkiem EITM, Łukasiewicz - PIAP zyskał tym samym prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu i możliwość wpływu na kształt i kierunki rozwoju organizacji.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem wspierającym doskonałe projekty badawcze i innowacyjne realizowane przez międzynarodowe konsorcja. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. 

Program Horyzont Europa stanowi wyjątkową szansę dla polskich przedsiębiorstw, jednostek badawczych i naukowych, które dzięki niemu mogą rozwijać i wdrażać przełomowe innowacje, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego Polski i Europy. 


Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Redaktor: MRR

POWIĄZANE
Systemy dla kolejek podwieszanych Get by SEW - EMS Modular Firma SEW-EURODRIVE oferuje w zakresie techniki napędowej oraz kompleksowego sterowania cz...
Automaticon 2020 odwołany Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie, organizatorzy targów...
Turck na AUTOMATICON 2019 Turck jest jednym z liderów w automatyce przemysłowej. Zatrudniając blisko 4 500 pr...
Jak szybko zaprogramować robota przemysłowego? Prawie wszyscy producenci robotów przemysłowych oferują środowiska wirtualne, w kt&...
Rozwiązania SEW-EURODRIVE na Maintenance 2019 Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji - Maintenance ...
Jak usprawnić proces śledzenia i identyfikacji produktu? Minimalizowanie ryzyka i zwiększanie przewagi nad konkurencją możliwe jest dzięki możliwo...
Partnerzy