Szukaj w działach:

Partnerzy

Newsletter

Polskie przedsiębiorstwa chcą inwestować w innowacje

 Konferencja o innowacjach w przemyśle Autodesk
 

Miniona wirtualna konferencja Innowacje 4.0. Zamień wyzwania na innowacyjność zgromadziła ponad 200 specjalistów z branży przemysłowej, jednym z poruszanych tematów były kwestie związane z finansowaniem inwestycji w innowacje.

Jak wynika z badania Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych przeprowadzonego na zlecenie Autodesk, na przeszkodzie rozwoju cyfryzacji w blisko 40% przedsiębiorstw przemysłowych stoi brak wystarczających środków finansowych, a w prawie 45% brak odpowiednio wykształconych pracowników.

Podczas 4 intensywnych dni szkoleniowych, odbyły się 23 sesje na tematy takie jak: innowacje w przemyśle, rozwiązania do zdalnej współpracy w obszarze projektowania i wytwarzania, PLM jako narzędzie do zarządzania procesowego i wiele innych. Zaprezentowane zostały również najlepsze praktyki innowacyjne firm produkcyjnych na podstawie studium przypadku. Materiały z prelekcji dostępne są bezpłatnie na stronie: https://www.autodesk.pl/campaigns/dmonlinepostevent

Z badania Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych wynika, że kwestia podnoszenia kompetencji pracowników jest szalenie ważna. Dzięki wirtualnym konferencjom pracownicy mogą w łatwy i przystępny sposób podnosić swoje kwalifikacje, z dowolnego miejsca. Dodatkowo, dzięki temu, że materiały merytoryczne są dostępne również po konferencji – zawsze mogą wrócić do interesujących ich zagadnień. 

Jednym z poruszanych tematów, które spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników była kwestia finansowania inwestycji w innowacje technologiczne. Jak wynika z badania Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych, prawie 72% ankietowanych przedstawicieli firm przemysłowych, które poniosły nakłady na digitalizację odnotowało wzrost przychodów.  

Wyniki badania pokazują również, że brak środków finansowych to znacznie częstszy hamulec procesu cyfryzacji mikro i małych przedsiębiorstw, niż podmiotów dużych, zatrudniających ponad 250 pracowników. Bariera finansowa była bardziej powszechna wśród firm o zasięgu lokalnym niż wśród podmiotów prowadzących działalność o światowym zasięgu. Wśród blisko 40% firm przemysłowych przeszkodą w transformacji cyfrowej mogą być nie tylko niewystarczające środki finansowe, ale także trudności w pozyskiwaniu ich ze źródeł zewnętrznych.

Inicjatywa Przyszłość Polskiego Przemysłu, powołana przez Autodesk, koncentruje wokół siebie polskie firmy przemysłowe stawiając sobie za cel wsparcie ich cyfryzacji. Nadrzędnym celem inicjatywy jest dzielenie się i wymiana wiedzą, pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii cyfrowych, które pozwolą kreować lepsze produkty, ograniczając zużycie materiałów, czasu czy innych kluczowych zasobów. Jednocześnie, Inicjatywa wskazuje również miejsca, skąd można pozyskać finansowanie inwestycji w innowacje, które są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na dzisiejszym rynku przemysłowym.

Więcej szczegółowych informacji na temat inicjatywy, a także na temat organizowanych wydarzeń Autodesk znajduje się pod adresem: https://www.autodesk.pl/przyszlosc-polskiego-przemyslu

Źródło: Autodesk 
Redaktor: MRR

Dodano 10.07.2020
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Newsletter

  Reklama

 • Reklama

  Reklama

  Wydarzenia

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy