Szukaj w działach:

Przyszłość rynku pracy - Future of Jobs Report 2018

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


W 2018 roku Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało raport "Future of Jobs Report 2018", w którym prognozuje zmiany, jakie zajdą na globalnym rynku pracy do roku 2022. 


Rynek pracy w erze Przemysłu 4.0
Czwarta rewolucja przemysłowa jest obecnie spleciona z innymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi i demograficznymi, co powoduje szereg zmian w modelach biznesowych we wszystkich branżach i zakłócenia na rynkach pracy. Powstają nowe kategorie stanowisk pracy, które częściowo lub całkowicie zastępują inne. Umiejętności wymagane w przypadku starych i nowych zawodów zmienią się w większości branż i zmienią sposób pracy ludzi. Zmiany mogą wpływać na kobiety i mężczyzn w różny sposób, a tym samym - zmieniać dynamikę różnicy płci w gospodarce. Raport pokazuje, że automaty i roboty do 2022 roku będą wykonywać jeszcze więcej pracy, ale jednocześnie będzie zwiększać się liczba nowych zawodów i pracowników, których zadaniem będzie poprawa wydajności. Według szacunków autorów raportu zamiana pracy ludzkiej na maszyny może wyeliminować około 75 milionów miejsc pracy. Jednocześnie mają pojawić się 133 miliony nowych, które będą bardziej dostosowane do zmian w gospodarce i aktualnego podziału pracy między ludźmi, maszynami i algorytmami.

Powszechniejsza automatyzacja
Zmiany na rynku pracy są spowodowane dwoma czynnikami. Pierwszym z nich jest spadek popytu na niektóre zawody z powodu ich automatyzacji. Drugim czynnikiem jest rozwój nowych produktów i usług oraz powiązane zadania i miejsca pracy tworzone przez nowe technologie, a także globalna transformacja społeczno-gospodarcza, co oznacza rosnące znaczenie klasy średniej w krajach wschodzących i zmiany demograficzne. Prawie 50% firm spodziewa się, że automatyzacja zmniejszy liczbę etatów do 2022 r. Jednocześnie 38% ankietowanych firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia w nowych branżach zawodowych. Mówi się, że nowe zawody zwiększają wydajność. Ponad jedna czwarta respondentów spodziewa się, że automatyzacja doprowadzi do stworzenia nowych ról (zawodów) w firmie. Wielu respondentów podkreślało chęć bardziej elastycznego zatrudniania pracowników poprzez korzystanie z pracy pracowników zdalnych.

W latach 2018-2022 transformacja rynku pracy nastąpi głównie pod wpływem czterech rozwijających się technologii: wszechobecnego mobilnego szybkiego internetu, sztucznej inteligencji, powszechnego korzystania z analityki dużych zbiorów danych (big data) i przetwarzania w chmurze.  W 2018 r. średnio 71% łącznych godzin pracy wykonywanych było przez ludzi, a 29% przez maszyny. Oczekuje się, że do 2022 r. już tylko 58% czasu pracy przypadać będzie na ludzi, a 42% na maszyny.

Wszechobecna robotyzacja
Uczestnicy badania oczekują, że roboty będą bardziej obecne w firmach. Wskaźniki adaptacji robotów różnią się znacznie między sektorami, ale roboty stacjonarne najprawdopodobniej będą stosowane we wszystkich branżach, które mają opcję szybszej adaptacji w porównaniu do robotów humanoidalnych, powietrznych lub podwodnych. Jednak wiodące firmy z branży naftowej i gazowej zgłaszają to samo zapotrzebowanie na prace stacjonarne, lotnicze i podwodne. Branża usług finansowych sygnalizuje planowaną najszybszą adaptację humanoidalnych robotów do 2022 r.

Zmiana kwalifikacji pracowników
Do 2022 r. nie mniej niż 54% wszystkich pracowników będzie wymagać doskonalenia istniejących umiejętności. Szacuje się, że około 35% z nich powinno ukończyć dodatkowe szkolenie trwające do sześciu miesięcy, 9% potrzebuje intensywniejszego szkolenia od 6 do 12 miesięcy, a 10% musi trenować przez ponad rok. Do umiejętności, które będą najbardziej pożądane w najbliższej przyszłości, należą: myślenie analityczne i innowacje, a także aktywne strategie uczenia się. Do umiejętności zwiększania atrakcyjności dla pracodawców należy przede wszystkim umiejętność projektowania i programowania. Pożądane „miękkie” cechy obejmują przede wszystkim: kreatywność, oryginalność i inicjatywę, krytyczne myślenie, umiejętności negocjacyjne, a także dbałość o szczegóły, elastyczność, zdolność do rozwiązywania złożonych problemów, inteligencję emocjonalną, umiejętności przywódcze i zdolność wywierania wpływu społecznego.

Najbardziej pożądane zawody
W badaniu nie została wyróżniona Polska, ale nasz kraj jest największy i najważniejszy w grupie krajów Europy Wschodniej, która była omawiana między innymi w odniesieniu do zawodów, które będą najbardziej interesujące w nadchodzących latach. Warto również wspomnieć, które umiejętności są najbardziej pożądane przez pracodawców. Według respondentów głównymi umiejętnościami i umiejętnościami, których będą szukać pracodawcy w Polsce, będą: kreatywność, oryginalność i inicjatywa, analityczne myślenie i innowacja, aktywne uczenie się i strategie uczenia, umiejętność projektowania i programowania, inteligencja emocjonalna, krytyczne myślenie i zdolności analityczne, przywództwo i wpływ społeczny, umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów, analiza i ocena systemów oraz zdolność do identyfikacji i rozwiązywania problemów.

Według autorów raportu najbardziej poszukiwanymi miejscami pracy na rynku pracy będą: programiści aplikacji i analitycy oprogramowania, dyrektorzy zarządzający, specjaliści ds. sprzedaży i marketingu, analitycy danych i naukowcy, kierownicy ogólni i operacyjni, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy w hurtowniach i zakładach produkcyjnych, sprzedawcy produktów technologicznych, specjaliści ds. zasobów ludzkich, analitycy finansowi, pracownicy montażowni i fabryk oraz analitycy bezpieczeństwa informacji.

Pełny raport dostępny na stronie: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf


Źródło: Siemens Polska


POWIĄZANE
Przemysł i logistyka 4.0 na ITM Industry Europe 2024 Arena nowości, pracujących maszyn i robotów, rozwiązania dla intralogistyki, a tak...
Już 25 kwietnia rusza cykl spotkań SIMATIC Innovation Tour! Od 25 kwietnia do końca maja w 11 miastach na terenie całej Polski odbędzie się cykl wars...
Macierz przezbrojeń w systemie ERP Macierz przezbrojeń proALPHA ERP pozwala zrealizować zadania osób planujących prod...
Raport Deloitte - Inteligentna Automatyzacja Firma Deloitte zaprosiła przedstawicieli kadr kierowniczych do udziału w internetowym bad...
Bezpieczeństwo coraz ważniejsze w przemysłowej rewolucji 4.0. Bezpieczeństwo w przemyśle będzie jednym z najważniejszych tematów zbliżających si...
Rośnie rynek robotów współpracujących Jak informuje Markets and Markets udział w globalnym rynku robotów współpra...
Partnerzy