Szukaj w działach:

Droga do cyfrowego przemysłu - wszystko o Internet of Things

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Firma Siemens udostępniła kompendium wiedzy na temat Internetu Rzeczy czili Internet of Things (IoT).


Publikacja zawiera między innymi opisy wykorzystania IoT w poszczególnych obszarach zastosowań oraz różnorodnych rodzajach przemysłu. Dokument ma za zadanie poszerzyć wiedzę inżynierów i menadżerów na temat nowych technologii oraz ich wpływu na rynek konsumencki i funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Internet Rzeczy już obecnie ma istotny wpływ na rozwój przemysłu, a z czasem jego znaczenie jeszcze bardziej wzrośnie. Fundamentalne zmiany w samych produktach czekają konsumentów, jak i firmy, które podlegają cyfrowej transformacji.

"Wdrażanie technologii IoT jest częścią „podróży” naszej firmy w kierunku kolejnego etapu modernizacji produkcji oraz logistyki. Jest częścią filozofii określanej mianem czwartej rewolucji przemysłowej, charakteryzującej się systemami cyber-fizycznymi i wykorzystującej technologię cyfrowych bliźniaków. Ale dla wielu, jeśli nie dla większości współczesnych fabryk, „podróż” w kierunku modernizacji jest bardziej ewolucją niż rewolucją. Platformy oparte na chmurze mogą przyspieszyć postęp, zmniejszając jednocześnie koszty przemian technologicznych" – mówi Dominika Bettman, Prezeska Zarządu Siemens Polska.

Rynek IoT rośnie w dużym tempie. Według IDC wydatki na Internet Rzeczy wyniosły w 2018 roku 722,5 miliardów dolarów, czyli o 14,6% więcej od szacunkowych wydatków w 2017 roku. W 2020 roku ich wartość ma osiągnąć już 1 bilion USD, a w 2021 roku1 1,1 biliona dolarów. Oznacza to olbrzymie zmiany także dla samego przemysłu.

"Internet Rzeczy wymusi transformację biznesu. Firmy zmodernizują swoje modele biznesowe i zoptymalizują procesy, dzięki IoT powstaną nowe produkty i usługi online. Tak stanie się na całym świecie, dlatego polskie firmy już teraz muszą opracować strategie oraz plany pozwalające wykorzystać IoT i przekształcić wszystkie aspekty swojej działalności w taki sposób, by nie przegapić rewolucji technologicznej. Siemens MindSphere jest narzędziem, które pomoże przejść przez te procesy w sposób płynny" – mówi Łukasz Otta, Digital Transformation Director Siemens Polska.

Połączone w sieć Internetu Rzeczy urządzenia uproszczą codzienne życie miliardów ludzi, pomogą lepiej dbać o zdrowie, zapewnią wyższy poziom bezpieczeństwa, dodatkowe usługi i wyższą wydajność w przemyśle. Nowa technologia jest i wyzwaniem, i szansą dla polskich przedsiębiorstw przemysłowych, którym będą musiały sprostać.

Pobierz white paper ”Od chmury do Internetu Rzeczy – droga do cyfrowego przemysłu”:
https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/kluczowe-tematy/droga-do-cyfrowego-przemysu.html


Komentarz - Aleksander Poniewierski, Partner / Global IoT Leader EY

- "IoT jest trendem podlegającym ciągłym zmianom. Po etapie typowego boom-u, kiedy to cały świat prognozował „tryliony” nowych sensorów i „biliony” dolarów, które miały pojawić się do roku 2020, nastąpił czas stabilizacji oczekiwań, któremu towarzyszyła rewizja realnych możliwości Internetu Rzeczy. Obecnie dominująca na świecie koncepcja IoT oraz co najważniejsze oczekiwania, jakie są wobec niej formułowane przez poszczególne branże są o wiele bardziej klarowne i realistyczne niż wcześniej. Kierunki działań wobec IoT wyznaczają obecnie dwa priorytety: zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów mierzalnych przez sensory oraz generowanie nowych źródeł przychodów pochodzących z danych. W poszczególnych obszarach geograficznych widać wyraźnie jak różne akcenty kładzione są na stronę techniczną, biznesową i organizacyjną związaną z IoT. W niektórych regionach świata pojawiają się także specyficzne ograniczenia w stosunku do IoT wynikające z nowych regulacji, takich jak RODO w Unii Europejskiej lub innych, dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej. Na tle Europy Polska nie jest szczególnie wyróżniającym się rynkiem. Nie formułujemy wobec IoT specjalnych, indywidualnych wymagań, nie nakładamy też ograniczeń. Oczywiście możliwości lokalnego biznesu, który będzie mógł odnosić bezpośrednio korzyści z implementacji IoT są w Polsce dużo mniejsze niż np. w Niemczech, Francji czy we Włoszech. Niższa jest również w mojej ocenie świadomość biznesu i przedsiębiorców odnośnie korzyści, jakie niesie ze sobą ta technologia. Pomimo pewnych prób stymulowania przez władze centralne wzrostu tej świadomości oraz wspomagania rozwoju, nie widzę wyraźnego „pościgu za implementacją”. W zakresie korzyści, jakie nasz kraj może odnieść z zaakceptowania i wdrażania tej technologii, w szczególności w połączeniu ze sztuczną inteligencją, blockchain’em i usługami chmurowymi, wymienić należy bezwzględne zwiększenie konkurencyjności naszej produkcji oraz radykalną poprawę produktywności wytwarzania rożnego rodzaju dóbr. Efekty mogą przynieść zachęty do inwestowania w IoT i związane z nią inne nowoczesne technologie odnoszące się zarówno do sfery biznesowej jak i publicznej. Ważne jest zwrócenie uwagi na krotko i średnioterminowe korzyści wynikające z zastosowania tych rozwiązań. Do wspomnianych powyżej benefitów dodałbym również zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników tych technologii. Zwłaszcza rozwiązania dotyczące Smart City w tym obszarze są najpewniej jednymi z pierwszych korzyści widocznych dla obywatela i dających się odczuć przedsiębiorcom. Ostatnim elementem, na który chcę zwrócić uwagę jest zbliżająca się fala inwestycji w sieci 5G, dla których IoT jest podstawowym uzasadnieniem biznesowym."

Komentarz - Michał Pukacz, członek zarządu Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy
- "Polskie przemiany gospodarcze wpisują się w tendencje ogólnoświatowe dlatego przewidujemy, że wzrost liczby urządzeń, inwestycji oraz wydatków na IoT będzie kontynuowany, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach. Dotyczy to w szczególności rozwiązań Smart City. Rosnące zainteresowanie Internetem Rzeczy spowodowane jest coraz wyższym zaufaniem do tej technologii, a jednocześnie jeszcze częściej dostrzegane są wymierne korzyści ekonomiczne miast, które już takie rozwiązania wdrożyły. Coraz więcej firm zacznie wykorzystywać rozwiązania IIoT w celu optymalizacji wydajności procesów przemysłowych. Działania te w perspektywie najbliższych lat staną się koniecznością pozwalającą uzyskać przewagę konkurencyjną. Sądzimy, że IoT odnotuje najszybszy wzrost w sektorze konsumenckim. Wyróżnić możemy trzy główne bariery, które obserwujemy we wdrażaniu rozwiązań z obszaru IoT. Pierwsza, niezwykle ważna, nie tylko w Polsce ale i na świecie, to szeroko rozumiane bezpieczeństwo i ochrona prywatności. Brakuje standardów dotyczących bezpieczeństwa danych, co ma szczególne znaczenie dla infrastruktury newralgicznej. Konieczna jest certyfikacja rozwiązań IoT i za takim rozwiązaniem systemowym jako Klaster staramy się lobbować. Jak ważne są to kwestie widzimy w świetle ostatnich wydarzeń w Polsce i tzw. „afery szpiegowskiej”, czy chociażby dużego wzrostu wykorzystania urządzeń IoT do ataków DDoS. Druga przeszkoda w rozwoju IoT to szeroko rozumiana bariera społeczno-legislacyjna. Konsumenci często postrzegają nowoczesne technologie jako zagrożenie. Istotna jest ciągła edukacja oraz wprowadzenie przejrzystych regulacji prawnych o zasięgu międzynarodowym (europejskim) i ogólnoświatowym w kwestiach związanych z wykorzystaniem pasma radiowego, normami dla promieniowania elektromagnetycznego i ochrony środowiska. Patrzymy na te przepisy globalnie, tak jak globalna jest sieć. Ostatnia, trzecia, to bariera technologiczna. Coraz więcej rozwiązań IoT wymaga, bądź będzie wymagać wyższej przepustowości sieci, mniejszych opóźnień w przesyłaniu danych i coraz większej szybkości przepływu. Z pomocą przychodzi nam sieć 5G, która wpłynie na szerszy rozwój i wykorzystanie technologii z obszarów automotive, robotyki, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. Z chwilą, gdy przezwyciężymy te wszystkie bariery dopiero wówczas będziemy mogli mówić o pełnym rozkwicie Internetu Rzeczy. Polski Klaster Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy zajmuje się szeroko rozumianym IoT na terenie całego kraju. Świadczymy usługi eksperckie, doradcze i edukacyjne. Jesteśmy jedną z nielicznych jednostek definiowanych jako tzw. Digital Hub, który posiada program akceleracji dla branży IoT automotive. Współpracujemy z wieloma podmiotami zajmującymi się IoT, dzięki czemu możemy zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność Polski w tym kluczowym obszarze."


Źródło: Seiemens


POWIĄZANE
Aukcja Nixal dla 32. Finału WOŚP Nixal serdecznie zaprasza do licytacji na aukcji Allegro dla 32. Finału WOŚP. Firma Nixal...
Transformacja technologiczna firm w Polsce - RAPORT Jak firmy w Polsce same oceniają swój poziom zaawansowania w transformacji technol...
BEYOND 4.0 bada wpływ transformacji cyfrowej Projekt BEYOND4.0 poszukuje dowodów dotyczących wpływu transformacji cyfrowej na n...
Obiecujące dane w przemyśle dobrą prognozą dla targów Gorące tematy branży przemysłowej, pokazy pracujących maszyn i robotów w specjalni...
Firma odpowiedzialna technologicznie, czyli jaka? Świat zmierzający w kierunku cyfryzacji sprawia, że analizie poddaje się rozszerzenie str...
Podsumowanie Targów TOOLEX 2022 Ponad 5800 zarejestrowanych uczestników, blisko 150 wystawców, 15 sesji z u...
Partnerzy