Szukaj w działach:

Roboty są gotowe do pracy, a ty? - raport RPA


Firma Deloitte opublikowała raport onośnie 
Robotic Process Automation (RPA) - "Roboty są gotowe do pracy, a czy Twoja firma jest gotowa czerpać z nich korzyści?"

Wymierne korzyści płynące z zastosowania robotyki sprawiły, że w ciągu ostatniego roku znacznie wzrosło przekonanie do automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów (Robotic Process Automation). Korzyści płynące z automatyzacji są dziś lepiej rozumiane dzięki wymiernym wynikom, które osiągają. Wartość automatyzacji procesów polega na osiąganiu korzyści zarówno z uwalniania zasobów ludzkich od powtarzalnych prac oraz poprzez zastępowanie pracy człowieka rozwiązaniami z zakresu robotyki.

Jest to już czwarta edycja globalnego badania na temat robotyki firmy Deloitte, poniżej najważniejsze wnioski płynące z raportu.

1. Wartość wykonanej pracy

Można zaobserwować iż odchodzi się od strategii stawiających sobie za cel redukcję kosztów, na rzecz zwiększonej produktywności, lepszego doświadczenia klienta i możliwości zapewnienia automatyzacji na większą skalę.  Wsparcie dla strategii wdrażania RPA z roku na rok rośnie, częściowo dzięki powszechnie uznawanym korzyściom osiąganym dzięki wielu programom digitalizacji procesów.

  • Ponad 90% badanych organizacji, że automatyzacja procesów z wykorzystaniem robotów spełniła lub przekroczyła ich oczekiwania dotyczące wzrostu produktywności, poprawy zgodności i kosztów wdrożenia.
  • Czynnikami motywującym firmy do wdrażania strategii automatyzacji są m.in. poprawa wydajności organizacji oraz poprawa doświadczenia klientów, na dalszy plan spadła natomiast redukcja kosztów.
  • Ponad 80% badanych organizacji wdrażających lub zwiększających skalę procesów RPA twierdzi, że ich pracownicy wykazują wyższy poziom zadowolenia z pracy.

 

2. Efekt skali

Pomimo wskazań na istnienie odpowiednich warunków do wprowadzania automatyzacji na dużą skalę, organizacje wciąż napotykają na tym polu problemy. Tylko cztery procent respondentów badania korzysta z ponad 50 robotów, co stanowi wzrost o jeden procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

  • Liczba przedsiębiorstw wprowadzających strategie RPA na większą skalę wzrosła w ostatnim roku tylko o 1%.
  • 27% przedsiębiorstw pilotuje programy RPA przy użyciu mniej niż 10 robotów, albo znajduje się na etapie pełnego wdrożenia wykorzystując od 10 do 50 robotów.
  • Trzy główne bariery niepozwalające na osiągnięcie efektu skali to rozdrobnienie procesów, brak gotowości informatycznej i brak jasnej wizji.

3. Bariery

Kadra kierownicza dostrzega korzyści płynące z automatyzacji i zapewniła już wsparcie inwestycyjne, jednocześnie jednak wie jakie czynniki uniemożliwiają osiągnięcie efektu skali:

  • Fragmentacja procesów - organizacje powinny priorytetowo traktować procesy i wartości, stosować podejście portfelowe i eksperymentować z technologiami kognitywnymi.
  • Brak gotowości IT - wsparcie IT dla automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektu skali. Zespoły informatyczne muszą się uczyć i dostosowywać, bo dzięki temu tempo wdrażania robotów będzie szybciej rosnąć.
  • Brak wizji  - organizacje powinny „myśleć z rozmachem, ale zaczynać skromnie".

 

Raport: Roboty są gotowe do pracy, a czy Twoja firma jest gotowa czerpać z nich korzyści? 

Zarejestruj się, aby pobrać raport 
 

Źródło: Deloitte 


POWIĄZANE
Złote Medale ITM Industry Europe 2021 rozdane Aż 11 produktów zyskało przychylność Sądu Konkursowego i zdobyło Złoty Medal MTP t...
Nowe serwonapędy z serii 1S od OMRON Firma OMRON wprowadza na rynek serwonapędy z serii 1S z funkcją Motion Safety. Nowe funkc...
SKK mówi... o robotyce SKK mówi... o robotyce. Gościem odcinka jest Andrzej Potoniec, który od lat ...
Bezpieczny i szybki transport na hali produkcyjnej Większa wydajność i płynne dostarczanie materiałów: w Austrii firma Philips automa...
W Rzeszowie powstała szkoła robotyki W Preinkubatorze Akademickim przy Politechnice Rzeszowskiej otwarto szkołe robotyki Spice...
Robotyzacja produkcji w Volkswagenie Volkswagen poinformował, iż w ciągu najbliższych sześciu lat chce zwiększyć produktywność...
Partnerzy