Szukaj w działach:

Grupa Robocza ds. IoT wznawia prace

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Wyzwania, związane z sytuacją geopolityczną oraz ekonomiczno-społeczną w Polsce, wymagają dialogu w sprawach związanych z cyfrową transformacją, w związku z tym, rząd wznawiaprace Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (GrIoT).


Do współpracy rząd zaprasza przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i instytucje otoczenia biznesu.

Plenarne posiedzenia GrIoT w pełnym składzie odbywać się będą minimum raz na kwartał, począwszy od ostatniego czwartku listopada.

Jak dołączyć do GrIoT? Do 14 października 2022 r. wyślij zgłoszenie na adres: IoT@mc.gov.pl

W zgłoszeniu uwzględnij:

  • Krótki opis doświadczenia zawodowego z obszaru technologii cyfrowych (w szczególności IoT),
  • Nazwę reprezentowanej instytucji/firmy,
  • Zagadnienie związane z rozwojem IoT w Polsce, które uważasz za szczególnie ważne (wraz z krótkim uzasadnieniem dlaczego) wraz ze wskazaniem podgrupy tematycznej, spośród aktualnie aktywnych w GrIoT, tj ds: legislacji; ochrony zdrowia; ponadbranżowych rozwiązań strukturalnych; rolnictwo i produkcji żywności; transportu, logistyki i pojazdów autonomicznych oraz ds. przemysłu i OZE.


O przyjęciu do Grupy decyduje kryterium wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata, które są oceniane przez przewodniczącego GrIoT i liderów poszczególnych podgrup. Ważne! Członkostwo w Grupie wiąże się z upublicznieniem imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji. Jeśli nie wyrażasz na to zgody nie zgłaszaj się.


Źródło: gov.pl

POWIĄZANE
ITM Industry Europe nie zwalnia Podczas najbliższej edycji ITM Industry Europe prócz sprawdzonych pozycji w progra...
Digitalizacja procesów produkcyjnych XIII edycja konferencji Process Automation, której tematem przewodnim będzie digit...
Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie odpowiadać za rozpoznawanie, zapobi...
Weź udział w SMART FACTORY na ITM Polska 2019 SMART FACTORY to przestrzeń specjalna przygotowywana we współpracy z wystawcami ta...
Polskie firmy coraz bardziej cyfrowe Polskie firmy nastawione są na wdrażanie nowych technologii oraz cyfryzację, cyfrowa rewo...
Jak się zmienia oświetlenie w Przemyśle 4.0 Nowoczesne technologie usprawniają oświetlenie hal produkcyjnych i magazynów. Popr...
Partnerzy