Szukaj w działach:

Polskie firmy z rynku Robotyki, Internetu Rzeczy i AI - Raport

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Polskie firmy z sektora robotyki, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu krajobrazu technologicznego i gospodarczego Polski.

Raport pod tytułem "Polskie firmy z rynku robotyki, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji oraz finansowanie pre-IPO," przygotowany przez ekspertów z Instytutu Sobieskiego, rzuca światło na te innowacyjne podmioty oraz wyzwania związane z ich finansowaniem i rozwojem.

Autorami raportu są Bartłomiej Michałowski, członek zarządu i ekspert ds. nowych technologii w Instytucie Sobieskiego, Aureliusz Górski, współzałożyciel AIP Business Link i ekspert w dziedzinie coworkingu, oraz dr Łukasz Kryśkiewicz, adiunkt w Katedrze Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Instytut Sobieskiego, będący prywatnym, niezależnym think-tankiem, stawia sobie za cel tworzenie idei i rekomendacji dla Polski, które pomogą w jej gospodarczym rozwoju. Raporty publikowane przez ten instytut starają się zwrócić uwagę polityków i przedstawicieli sektora gospodarczego na kluczowe obszary gospodarki, które mają znaczenie dla przyszłości kraju.

W omawianym raporcie autorzy skupiają się na 50 polskich firmach, które należy określić jako innowacyjne i związane z sektorami robotyki, Internetu rzeczy oraz sztucznej inteligencji. Kluczowym celem jest zwrócenie uwagi decydentów politycznych i biznesowych na znaczenie tych przedsiębiorstw dla rozwoju Polski.

W raporcie pojawia się również kwestia finansowania takich firm, szczególnie w kontekście rundy finansowania typu "seria B" lub przed-IPO. Istotnym wyzwaniem dla rozwoju tych przedsięwzięć jest zapewnienie odpowiednich środków na ekspansję i produkcję. Polska rozwija szeroki ekosystem funduszy zalążkowych i finansowania firm na wczesnym etapie rozwoju, ale utrzymanie tempa rozwoju na bardziej zaawansowanych etapach wymagać będzie dalszych działań.

Aby Polska mogła utrzymać się jako silne, niezależne i innowacyjne państwo, istotne jest, aby polscy obywatele byli właścicielami firm, które konkurują na rynku globalnym. Politycy oraz przedstawiciele sektora gospodarczego muszą wspólnie działać, aby tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju tych przedsięwzięć. W raporcie podkreśla się potrzebę:

 1. Dużych funduszy inwestycyjnych dedykowanych firmom nowych technologii w zaawansowanym stadium rozwoju.
 2. Transparentnych i konkurencyjnych mechanizmów wsparcia dla firm technologicznych zakładanych przez Polaków i poszukujących finansowania pre-IPO.
 3. Zrozumienia społecznego dla inwestycji publicznych w firmy prywatne oraz akceptacji, że nie wszystkie przedsięwzięcia zakończą się sukcesem.
 4. Konkurencyjnych warunków pracy i wynagrodzeń dla najlepszych talentów w obszarze inżynierii i zarządzania.
 5. Wdrażania innowacyjnych rozwiązań w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.
 6. Wsparcia badań i rozwoju oraz inwestycji w spółki tworzące nowe technologie.
 7. Zachęty do międzynarodowej współpracy, co przyczyni się do konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej.

Raport Instytutu Sobieskiego stanowi ważny wkład w dyskusję na temat przyszłości polskiej gospodarki i roli, jaką odgrywają innowacyjne firmy. Wskazuje także na konieczność współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w celu stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju tych przedsięwzięć.

Pełny raport jest dostępny na stronie Instytutu Sobieskiego pod adresem:
https://sobieski.org.pl/polskie-firmy-z-rynku-robotyki-internetu-rzeczy-i-sztucznej-inteligencji-oraz-finansowanie-pre-ipo/ 

Warto podkreślić, że raport ten został opracowany we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju, który jest właścicielem programu Tech Hub. Celem tego programu jest udzielanie wsparcia kapitałowego polskim firmom działającym w sześciu kluczowych branżach:

 1. Zaawansowana elektronika i robotyka.
 2. 5G i Internet rzeczy.
 3. Sztuczna inteligencja i technologie cyfrowe.
 4. Branża dronowa (U-Space).
 5. Technologie kosmiczne (New Space).
 6. Chemia i inżynieria materiałowa.

 

Wybór tych branż został dokonany na podstawie różnych czynników, takich jak dotychczasowa i przewidywana dynamika wzrostu wartości branży, strategiczne znaczenie dla Polski, obecność polskich firm w tych sektorach, dostępność wykwalifikowanych specjalistów, obecność pracowników naukowych na uczelniach, możliwość synergii z innymi branżami oraz wpływ na całą gospodarkę Polski.

 

Źródło: Instytut Sobieskiego 


POWIĄZANE
ITM_talks: Przemysł kosmiczny na wyciągnięcie ręki Przemysł kosmiczny coraz chętniej otwiera się na nowe inicjatywy, szukając potencjału wśr...
Smart Factory World 2022: skuteczne transformacje fabryk W nowoczesnym procesie produkcyjnym kluczowy jest dostęp do aktualnych informacji umożliwi...
Pilz na targach Hannover Messe 2023 Pod hasłem przewodnim „Industrial Transformation – Making the Difference&rdqu...
Jak zarządzać produkcją w chmurze Wraz z rosnącą cyfryzacją, dynamicznie wzrasta także zainteresowanie technologiami chmuro...
AIUT na Modernlog 2023 z pokazami robotów mobilnych AMR Dynamiczne pokazy najnowszych robotów mobilnych AMR z rodziny AIUT Formica będzie ...
Nowe technologie dla służb utrzymania ruchu 11 czerwca 2019 r. we Wrocławiu na Konferencji Maintech zorganizowanej przez czasopismo I...
Partnerzy