Szukaj w działach:

Jak pozyskać dofinansowanie na inwestycje w Przemysł 4.0?

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

Wdrożenie idei przemysłu 4.0 to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką. Już same zagadnienia przemysłu 4.0 są zawikłane. W połączeniu z możliwościami dofinansowania robi się to już ekstremalnie skomplikowane.


W artykule znajdziesz odpowiedzi na trzy bardzo ważne pytania:

 • Ile dofinansowania można otrzymać?
 • Od czego to zależy?
 • Co zrobić krok po kroku, aby otrzymać dofinansowanie?


Poziomy dofinansowania

Precyzyjne wartości maksymalnych poziomów dofinansowania wskazuje, na stronie 6-7, Przewodnik kwalifikowalności (https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/743/20230222_Zal_2_RWP_Przewodnik-kwalifikowalnosci-wydatkow.pdf).

Trzy aspekty przyznawania dofinansowania

Nie przytaczając go w całości, należy wspomnieć, że poziom maksymalnej udzielonej pomocy publicznej zależy przede wszystkim od trzech aspektów. Są to:

 • Rozmiar przedsiębiorstwa - na inne dotacje mogą liczyć MŚP, a na inne duże przedsiębiorstwo. Największe znaczenie ma to w przypadku prac badawczych i rozwojowych, gdzie różnica w wartości dofinansowania takich samych projektów może być prawie dwukrotna na korzyść mniejszych przedsiębiorstw.
 • Lokalizacja siedziby firmy lub miejsca inwestycji - dotacje na inwestycje przyznawane są bowiem zgodnie z mapą obszarów, która przypisuje konkretne wartości dofinansowania poszczególnym obszarom kraju, a niektóre (np. Warszawę) całkowicie wyklucza. Dobrze obrazuje to mapka pokazana na tej stronie https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski.
 • Rodzaj inwestycji - najwyżej dofinansowane są prace związane z realizacją zadań badawczych i rozwojowych. Istotnie niższe dofinansowania otrzymują prace, których przedmiotem jest „tylko” wdrożenie uzyskanych wcześniej wyników prac B+R.


Jak widać we wspomnianym Przewodniku, najciekawsze z punktu widzenia Przemysłu 4.0 są trzy liczby:

 • 100 mln Euro - tyle może wynosić maksymalny koszt kwalifikowany wdrażanej inwestycji np. linii technologicznej, produkcyjnej albo innego, innowacyjnego systemu. Przy takim koszcie inwestycji firma zlokalizowana w Wielkopolsce może otrzymać do 25% dofinansowania a mieszcząca się w Ełku (Warmińsko-Mazurskie) już 50%. Firma z Warszawy nie może w ogóle ubiegać się o dofinansowanie inwestycji prowadzonej w stolicy.
 • 20 mln Euro - tyle może wynosić dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych pod warunkiem, że połowa kosztów tych prac przypada bezpośrednio na badania, a nie prace rozwojowe.
 • 15 mln Euro - w przypadku gdy większość prac w ww. module prac B+R to prace rozwojowe, maksymalna kwota dofinansowania spada do takiej właśnie kwoty. Warto zaznaczyć, że limity dofinansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nie są uzależnione od lokalizacji przedsiębiorstwa, a jedynie od jego rozmiaru i korelacji między badaniami, a rozwojem. Efektem tych prac może być np. wytworzenie użytkowego prototypu usługi, linii lub urządzenia, możliwego do sprzedaży i prowadzenia z jego pomocą działalności zarobkowej.


Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Przy pierwszym zetknięciu się z projektami dofinansowanymi odradzana jest próba samodzielnego składania wniosku. Istnieje wiele obowiązujących przepisów, wykładni i procedur, które nie wynikają wprost z dokumentów projektowych, a innych, nadrzędnych rozporządzeń. Taką wiedzą na pewno dysponują osoby na co dzień zajmujące się projektami dofinansowanymi.

Jak przygotować wniosek?

Pracę nad przygotowaniem wniosku można jednak streścić do „kilku” istotnych punktów:

 1. Zdefiniuj obszar, w którym potrzebujesz wsparcia i/lub planujesz wdrożenie innowacyjne lub inwestycje.
 2. Określ przedmiot innowacji - co ma być na końcu i jaki ma dać efekt.
 3. Policz spodziewane efekty finansowe wdrożenia innowacji - projektu już w założeniach musi się zwracać w 3-5 letnim okresie.
 4. Pozyskaj oferty (jeśli wymagane komponenty/maszyny można kupić na rynku) lub samodzielnie spróbuj oszacować koszt koniecznych prac.
 5. Wybierz formę wsparcia finansowego z dostępnych w programie FENG - jeśli to Twój pierwszy projekt to jest to idealny moment na skontaktowanie się z nami.
 6. Zdefiniuje cele badawczo-rozwojowe i ich kamienie milowe.
 7. Skompletuj kadrę zarządzającą - przede wszystkim pozyskaj i obsadź kierownika projektu z doświadczeniem.
 8. Rozpisz stosowne postępowania i rozeznania rynku - tylko w ten sposób będzie można wykorzystać uzyskane oferty w budżecie projektu.
 9. Skompletuj zespół reprezentujący wszystkie kluczowe dla powodzenia projektu kompetencje.
 10. Pozyskaj dane finansowe spółki za ostatnie lata oraz pozostałe niezbędne dokumenty tj. np. deklaracje systemów zarządzania, które są niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu.
 11. Podziel cele na zadania i odpowiednio poszereguj budżet.
 12. Ponownie przeanalizuje metodologie użycia uzyskanych rezultatów.
 13. Ponownie, kontrolnie przeprowadź analizę opłacalności.
 14. Zarejestruj się w systemie Beneficjentów.
 15. Wszystko, co do tej pory zrobiłeś, opisz we wniosku zgodnie z jego wymaganiami.
 16. Wypełnij i przekaż wymagane deklaracje o spełnianiu wymagań formalnych i kwalifikacyjnych.
 17. Złóż wniosek.
 18. Nanieś stosowne poprawki zgodnie z oceną ekspertów.
 19. Otrzymaj pozytywny wynik :)
 20. Podpisz umowę i realizuj projekt zgodnie z planem i dostarczaj raporty dotyczące postępów w jego realizacji.


Właściwa realizacja i rzeczowe rozliczenie projektu bywa bardziej wymagające niż samo pozyskanie dofinansowania, ale i na to przyjdzie czas, by o tym powiedzieć. Jeśli jednak zrealizujesz te punkty w sposób właściwy i rzetelny, to będzie moment na chwilę odpoczynku i planowanie inwestycji, która da Twojej firmie nowe paliwo rakietowe do rozwoju.

 

Źródło: Nixal

Nixal sp. z o.o.
Forteczna 17B
61-249 Poznań
+48 500 070 602
POWIĄZANE
Ulga na robotyzację - poradnik Wraz z nowym rokiem znowelizowane zostały przepisy ustawy o podatku dochodowym od os&oacu...
Yaskawa z partnerami na ITM Industry Europe 2022 Podczas targów ITM Industry Europe 2022 firma Yaskawa na swoim stoisku zaprezentowa...
Dołącz do 4. Konferencji PRZEMYSŁ 4.0! Czwarta rewolucja przemysłowa to zderzenie systemów produkcyjnych z informatycznym...
Spotkania z robotyką - z wizytą w ABB Jak przygotować firmę do robotyzacji? Jak pozyskać dofinansowanie ze środków public...
AUTOMATYZACJA, ŚRODOWISKO, ENERGIA - wyzwania 2024 roku ADM Consulting Group S.A. zaprasza na kolejną edycję, corocznych konferencji dla firm. W ...
Wysokowydajny automat YRM20 Dual Lane od Yamaha Robotics Yamaha Robotics prezentuje wielokrotnie nagradzany wysokowydajny automat YRM20 Dual Lane ...
Partnerzy