Szukaj w działach:

IX Executive Innovation Forum za nami!

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

W hotelu Sheraton Grand Warsaw 17 czerwca odbyła się IX edycja konferencji organizowanej przez Executive Club - Executive Innovation Forum. Część merytoryczna wydarzenia objęła trzy panele dyskusyjne oraz sześć wystąpień, a wieczorem, podczas uroczystej Gali, poznaliśmy wyniki dwóch konkursów „Diamenty Innowacji” oraz „Sustainable Economy Awards”. Po ogłoszeniu zwycięzców odbył się wieczorny bankiet.

Konferencję zainaugurowało wystąpienie Gościa Honorowego, Dr. Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Mówca wskazał, że należy otworzyć gospodarkę na nowe rozwiązania, podkreślając, że szacunkowo 2/3 wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych jest powiązana z implementacją innowacji. Podsekretarz Stanu zwrócił również uwagę na fakt, że polscy przedsiębiorcy muszą liczyć się również z ryzykiem i nabyć umiejętność wyciągania odpowiednich wniosków po odniesieniu porażki. Mówca zaznaczył, że Unia Europejska sformatowała fundusze przeznaczone na odbudowę gospodarek po pandemii z założeniem dwóch transformacji: zielonej i cyfrowej. W obydwu obszarach innowacje są fundamentem, a kluczem do pożądanego rezultatu w dziedzinie innowacji są innowatorzy, który odważnie i otwarcie podejmują ryzyko.

Kolejnym punktem w programie było wystąpienie Gościa Specjalnego, Magnusa Penkera - znanego na całym świecie eksperta w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i transformacji biznesu. Magnus Penker wskazał najważniejsze czynniki sukcesu organizacji, podkreślając, że innowacje są w zasięgu ręki każdego przedsiębiorcy i każdy lider może zostać innowatorem. Mówca zachęcał do odważnych decyzji i przejęcia większej kontroli nad własnym życiem. Magnus Penker, bazując na swoim doświadczeniu, przekazał słuchaczom rady i wskazania, jak zadbać o organizację i wprowadzić innowacje. Za najważniejsze aspekty uznał współpracę i otwartość na innych, wyznaczanie celu oraz wytrwałość w jego osiągnięciu.

Następnym Gościem przemawiającym podczas konferencji był Profesor Witold Orłowski, ekonomista i wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W swoim wystąpieniu pt. „Economic Outlook 2021” omówił najważniejsze kwestie gospodarcze kraju. Profesor zwracając uwagę na zmienność kondycji państwa, zauważył, że mimo zażegnania jednych kłopotów i teoretycznego powrotu do stanu sprzed pandemii, czekają na nas kolejne problemy - rosnąca inflacja, czy też problemy ze znalezieniem pracowników. Ekonomista ostrzegł również przed zbyt dużą pewnością i przekonaniem o zakończeniu pandemii, nawołując do obserwacji rozwoju sytuacji. Według Profesora należy przede wszystkim pamiętać o wyzwaniach związanych z czwartą rewolucją przemysłową i nadchodzących zmianach.

Profesor Witold Orłowski Executive Innovation Forum
Fot.: IX Executive Innovation Forum - Profesor Witold Orłowski


Po pierwszych wystąpieniach nadszedł czas na dyskusję panelową o cyfrowej transformacji biznesu, którą moderował Profesor dr hab. Grzegorz Mazurek - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. W gronie panelistów byli: Sylwia Bilska - Dyrektor Generalna, Edenred Polska, Ireneusz Borowski - Country Manager, Dassault Systèmes, Dariusz Kwieciński - Prezes Zarządu, Fujitsu Poland, Dr Jerzy Kwieciński - Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA, Mariusz Pełechaty - Prezes Zarządu, Koda Bots oraz Grzegorz Słomkowski - Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Pod dyskusję została poddana transformacja oraz wszystkie wyzwania z nią związane. Rozważania objęły kwestie utrzymujących się trendów oraz pracy zdalnej w Polsce. Prelegenci zwrócili uwagę na złożoność procesu transformacji cyfrowej i podkreślili, że nie polega on jedynie na implementacji komunikatorów internetowych. Jednocześnie wskazano, że oprócz wszystkich wprowadzanych rozwiązań, należy zadbać o poprawność komunikacji oraz kreatywność, ponieważ wraz z dynamiką zmian, pogłębia się wrażliwość ludzi na sposób komunikowania. Paneliści zgodnie stwierdzili, że Polsce kończy się era tanich kosztów i konkurować można jedynie innowacją oraz kwalifikacjami pracowników. Panel zakończył się serią rad ekspertów dla wszystkich przedsiębiorców na drodze rozwoju cyfryzacji w organizacjach.

Po pierwszej dyskusji panelowej Dariusz Kwieciński, Prezes Zarządu, Fujitsu Poland poprowadził case study pt. „Transformacja cyfrowa to nie transformacja IT”, w którym przekonywał słuchaczy, że nie należy traktować transformacji jako zmian w technologii. Podkreślając rolę rozwiązań technologicznych, wskazał jednak, że nie należą one do elementu wiodącego w całym procesie. Najważniejszy jest rozwój biznesu i to wzrost decyduje o udanej transformacji. Rekomendacją wynikającą z wystąpienia jest otwartość i gotowość do współpracy z osobami z zewnątrz – jest to sposób na uniknięcie porażki i zaskoczeń. Prezes omówił również stosowanie chmury hybrydowej, podkreślając, że nie ma ona uniwersalnego zastosowania i zależna jest od charakteru i kultury firmy.

Po prezentacji oraz krótkiej przerwie networkingowej rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem był Profesor dr hab. Tomasz Szapiro - Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kadencji 2012–2016. W panelu udział wzięli: Magdalena Burzyńska - Dyrektor Zarządzająca, Ayming Polska, Dawid Cycoń - Prezes Zarządu, ML System, Aleksander Jakubczak - Dyrektor ds. rozwiązań 5G, Huawei Polska, Paweł Kolczyński - Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski - Profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski - Prezes Zarządu, InPhoTech. Dyskusja rozpoczęła się od podsumowań dotyczących miejsca Polski w rankingach innowacyjności i opinii Polaków. Eksperci starali się wskazać, co mogłoby poprawić pozycję kraju oraz jakie są zagrożenia i bariery związane z zaangażowaniem w rozwój innowacji. Mówcy stwierdzili, że należy rozszerzyć i wzmocnić kontrakty pomiędzy biznesem a uczelnią oraz podkreślili znaczenie współpracy, otwartości oraz ochrony własności intelektualnej. 

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na case study „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w profilaktyce szyjki macicy”, przygotowane przez dr. hab. inż. Jakuba Barbasza, współzałożyciela Digitmed. Mówca wskazał potrzebę poprawy umiejętności komunikacji międzyludzkiej oraz podkreślił problem polegający na pomijaniu badań przesiewowych przez kobiety w Polsce, co jest skutkiem wieloletnich zaniedbać systemu, a szczególnie programu profilaktyki. Potrzebujemy systemu, który wpłynie na decyzje kobiet i wykonywalność badań. Sztuczna inteligencja jest rozwiązaniem, które zapewni poprawę jakości procesu. Profesor podkreślił, że system musi być odpowiedni dla każdego, kogo dotyczy system - zarówno lekarza, jak i pacjenta oraz osób pośrednich. Opracowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu wpłynie chociażby na zwiększenie wykrywalności, zaoszczędzi czas oczekiwania na wynik oraz zmniejszy ilość niejednoznacznych wyników i zwiększy dostępność cytologii profilaktycznych.

Moderatorem trzeciego panelu dyskusyjnego pod hasłem „Innowacyjna energetyka” był Dr inż. Waldemar Szulc, Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Wśród panelistów pojawili się: Dariusz Bliźniak - Wiceprezes Zarządu, Respect Energy, Adam Kostrzewa - Dyrektor Zarządzający, Pion Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska SA, Krzysztof Ławrywjaniec - Dyrektor Działu OZE, MAAT4, Adam Pantkowski - Członek Zarządu VH Invest AG, Artur Pollak - Prezes Zarządu, APA Group oraz Dr inż. Paweł Urbański - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Columbus Energy, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Paneliści skupili się na przyszłości energetyki, angażując się w rozmowę na temat niezbędnego środka do poprawy innowacyjności. Rośnie świadomość społeczeństwa i równolegle wzrasta ilość wyborów proekologicznych. Eksperci przyznali, że nieunikniona jest transformacja, na którą polska energetyka jest gotowa. Podsumowaniem panelu dyskusyjnego było stwierdzenie, że Polacy oczekują czystej i taniej energii.

Executive Innovation Forum Executive Club panel dyskusyjny
Fot.: IX Executive Innovation Forum - trzeci panel dyskusyjny. 


Po zakończeniu części merytorycznej rozpoczęła się Wieczorna Gala, podczas której rozdane zostały „Diamenty Innowacji” oraz „Sustainable Economy Awards”. Podczas pierwszej ceremonii nagrodzono firmy, które osiągnęły sukces w zakresie wdrażania innowacji, natomiast „Sustainable Economy Awards” trafiły do najbardziej zasłużonych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nominacje każdej z kategorii wskazali członkowie Kapituły Konkursowej, którzy po naradach, wyłonili zwycięzców. Po wręczeniu nagród prezentację pod hasłem „For Good. Movement - Czas na zmiany” wygłosiła Sylwia Bilska, Dyrektor Generalna, Edenred Polska. Wieczór zakończył się koncertem zespołu „Cookies Band” oraz bankietem networkingowym.

Laureaci „Diamentów Innowacji”:

 • Innowacja Roku: Finanse - BNP Paribas Bank Polska
 • Innowacja Roku: Przemysł - APA Group - wyróżnienie
 • Innowacja Roku: Logistyka - Panattoni Development Europe
 • Innowacja Roku: Energetyka - Ekoenergetyka-Polska
 • Innowacja Roku: Farmacja - AFLOFARM Farmacja Polska
 • Innowacja Roku: Chemia - BASF Polska
 • CEO Roku - Rafał Michalski - Prezes Zarządu Blachotrapez. 

Laureaci „Sustainable Economy Awards”:

 • Wizjoner Odpowiedzialnego Biznesu - Piotr Mirosław - Prezes Zarządu Lyreco Polska
 • Lider Zrównoważonego Budownictwa - Spółka biurowa Skanska w CEE
 • Lider Zrównoważonej Produkcji - Unilever Polska
 • Lider Ekologii w Energetyce - Schneider Electric Polska
 • Lider Ekologii w Energetyce - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
 • Lider Technologii dla Zrównoważonego Rozwoju – Robert Bosch
 • Lider Etyki w Biznesie - Kompania Piwowarska
 • Lider Zrównoważonego Finasowania - Bank Ochrony Środowiska
 • Lider Doradztwa dla Zrównoważonego Rozwoju - EY Polska
 • Lider Społecznej Odpowiedzialności - Jeronimo Martins Polska.

 

Źródło: Executive Club 
Redaktor: MRR

POWIĄZANE
Targi INTARG miejscem transferu technologii XIII edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®, imp...
Roboty 6-osiowe podbijają wtryskownie Automatyzacja pracy wtryskarki od zawsze kojarzy się z robotami kartezjańskimi o klasyczn...
Chiny liderem w robotyzacji po pandemii Jak informuje Międzynarodowa Federacja Robotyki (International Federation of Robotics - I...
Czas na transformację polskiego przemysłu Pandemia koronawirusa dowiodła, że firmy oparte o nowoczesne technologie i działające zgo...
Bezpłatne zaproszenie na STOM-ROBOTICS 2019 Druga edycja STOM-ROBOTICS wydarzenia poświęconego robotom przemysłowym odbędzie się w ra...
Praktycy - praktykom: II Konferencja Smart Warehouse Kolejna edycja Konferencji Smart Warehouse, organizowanej w ramach Targów Logistyk...
Partnerzy