Szukaj w działach:

Partnerzy

Newsletter

30 mln złotych z MPiT na Przemysł 4.0

 

30 mln złotych z MPiT na Przemysł 4.0


30 mln złotych MPiT przeznaczyło na wsparcie przedsiębiorców w transformacji przemysłowej w zakresie Przemysłu 4.0.

W drodze konkursu, zostaną wyłonione Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs), które w sposób ustandaryzowany będą wspierać przedsiębiorców w transformacji cyfrowej. Program ustanowił 24 lipca br. Minister Przedsiębiorczości i Technologii, realizując politykę innowacyjną państwa. Na wsparcie przedsiębiorców, jednostek naukowych, klastrów innowacyjnych oraz organizacje pozarządowe przeznaczono 30 mln złotych.

- "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje inteligentną reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski. To m.in. wdrażanie nowych cyfrowych rozwiązań techniczno technologiczno-organizacyjnych. Konsekwentnie prowadzimy działania, które pokazują polskim przedsiębiorcom drogę do przemysłu 4.0."– powiedział Marcin Ociepa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
"Wspieramy w polskie firmy i skracamy im tę drogę, jednak finalnie to przedsiębiorcy sami muszą podjąć działania, które włączą ich w bieg transformacji cyfrowej"– dodał wiceszef resortu, który odpowiada za innowacje.

Działania Hubów będą skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców i będą koncentrować się na:

 1. Informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych; najnowocześniejszych technologiach cyfrowych i korzyściach, które niosą dla firm;

 2. Działaniach demonstracyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów);

 3. Edukacji i szkoleniach, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania;

 4. Doradztwie, które będzie polegać na wskazaniu przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa;

 5. Działaniach implementacyjnych tj.:

 • wdrożeniowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania;

 • integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

Rozwiązania technologiczne, które będą głównym obszarem specjalizacji Hubów to: 

 • łączność w technologii 5G,
 • algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
 • Internet Rzeczy (IoT),
 • BIM (Building Information Modelling),
 • chmura obliczeniowa,
 • technologie kwantowe (Quantum Computing),
 • rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
 • automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • technologie przyrostowe (druku 3D),
 • mikroelektronika. 

Kto może aplikować 

 • przedsiębiorcy;
 • podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki, będące:

- jednostkami naukowymi,
- technikami, szkołami branżowymi i Centrami Kształcenia Praktycznego,
- podmiotami prowadzącymi na podstawie posiadanego statutu działalność o charakterze not-for-profit,

 • klastry innowacyjne;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy. 


Forma aplikacji

Aplikacja do programu oparta będzie na modelu Business Model Canvas autorstwa M. Ostenwaldera (opisanego w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera”), według którego aplikujący definiują propozycje wartości dla klienta, identyfikują docelowych klientów oraz wskazują wymagane do tego działania, zasoby, kanały dotarcia, partnerów i strukturę kosztów.

Kwalifikacja uczestników do programu będzie oceniana według kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w regulaminie.

Program będzie realizowany do 2021 roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0


Źródło: MPiT


 

Dodano 31.07.2019
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Newsletter

  Reklama

 • Reklama

  Reklama

  Wydarzenia

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy