Szukaj w działach:

Partnerzy

Newsletter

Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej. Jakie będą jej skutki, dlaczego powinniśmy się w nią włączyć, w jaki sposób polski przemysł może wykorzystać zachodzące zmiany?

To główne tematy dyskusji podczas konferencji „Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0” zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Konferencja jest jednym z wielu wydarzeń towarzyszących European Industry Week – cyklu spotkań w całej Europie poświęconych rozwojowi przemysłu.

- "Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem, a Polska jako duży kraj ze znaczącym udziałem przemysłu chce aktywnie w niej uczestniczyć. Mamy ku temu ogromny potencjał. Jako rząd będziemy aktywnie wspierać naszych przedsiębiorców, byśmy mogli wspólnie stać się liderami tej rewolucji" – zapowiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Podczas konferencji zaprezentowano projekt Platformy Przemysłu Przyszłości, która ma pełnić rolę integratora i przyśpieszyć transformację polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. W efekcie skupionych wokół Platformy działań będzie rosnąć zdolność polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji.  

Ekosystem Platformy Przemysłu Przyszłości
W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które ze sobą efektywnie współpracują. W tym celu firmy łączy się w ekosystemie biznesowym wzorowanym na naturalnych sieciach. Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku. Siła firm w sieci rośnie wraz ze wzrostem liczby jej uczestników. Głównym celem Platformy będzie stworzenie na polskim rynku przemysłowym usieciowanego ekosystemu biznesowego. Przemysł przyszłości będzie zorientowany zarówno na organizację produkcji, jak i współdziałanie i współtworzenie. Dlatego też, wyzwaniem jest zapewnienie instrumentów stymulujących wzajemne interakcje, które zaowocują optymalizacją zasobów, zdolnością do realizacji bardziej skomplikowanych projektów, czy też wyraźnie większą rentownością działań firm.  

Sieciowe działania
W przeprowadzeniu zmian w przedsiębiorstwach będą pomagać regionalne inicjatywy - Centra Kompetencji - oferując wypracowane instrumenty wsparcia. Docelowo staną się one partnerami Platformy w realizacji określonych usług na rynku, takich jak warsztaty demonstracyjne i szkolenia. Centra będą oparte o istniejącą infrastrukturę i dostosowane do potrzeb lokalnego rynku w zakresie transformacji cyfrowej. W ten sposób rozwijać się będzie popyt rynku na rozwiązania przemysłu przyszłości.  

Inkubatory Przemysłu 4.0
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z trzema politechnikami: Śląską, Warszawską i Poznańską przygotowało pilotażowy projekt przygotowujący kadry dla Centrów Kompetencji i Platformy Przemysłu Przyszłości. Dzięki pilotażowi zostały opracowane narzędzia oceny dojrzałości przedsiębiorstw, które będą wspomagać proces ich transformacji. Pilotaż przygotował również uczestników do podjęcia działalności propagowania nowych rozwiązań na rynku.

- "Warto podkreślić, że transformacja polskiego przemysłu, w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw leży w interesie nas wszystkich. Począwszy od samych przedsiębiorstw, poprzez dostawców rozwiązań, po instytucje państwowe, którym zależy na utrzymaniu stabilnego wzrostu gospodarczego i dobrze płatnych miejsc prac" - podsumowała minister Emilewicz.


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


Dodano 27.02.2018
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Newsletter

  Reklama

 • Reklama

  Reklama

  Wydarzenia

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy