Szukaj w działach:

Powstanie Agencja Informatyzacji

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Ruszyły konsultacje projektu ustawy zakładającego przekształcenie Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) w Agencję Informatyzacji.


Projektowana ustawa pozwoli Ministrowi Cyfryzacji sprawniej i efektywniej realizować zadania w zakresie informatyzacji administracji publicznej i udzielać wsparcia innym podmiotom państwowym w obszarze IT.

Przekształcenie COI w Agencję Informatyzacji istotnie usprawni działanie jednostki oraz pozwoli szybciej i bardziej efektywnie wykonywać zlecane zadania. Do optymalizacji kosztów przyczyni się przewidziana w projekcie możliwość zatrudniania specjalistów IT w formule kontraktowej. Obecnie administracja może pozyskiwać pracowników kontraktowych jedynie w formule tzw. bodyleasingu.

Podstawowym zadaniem Agencji będzie ochrona, rozwój i utrzymanie najważniejszych systemów informatycznych w państwie, takich jak: profil zaufany, aplikacja mObywatel, rejestr PESEL, rejestr dokumentów paszportowych, platforma e-usług, a także systemy ePUAP i CEPiK. Agencja będzie, podobnie jak dziś Centralny Ośrodek Informatyki zapewniała wsparcie doradcze dla beneficjentów projektów IT realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Będzie również odpowiedzialna za zarządzanie Rządową Chmurą Obliczeniową oraz Krajowym Centrum Przetwarzania Danych. W ramach tej działalności będzie dostarczać innym podmiotom sektora publicznego bezpieczne usługi przetwarzania w chmurze oraz przestrzeń serwerową.


Źródło: Gov.pl


POWIĄZANE
30 mln złotych z MPiT na Przemysł 4.0 30 mln złotych MPiT przeznaczyło na wsparcie przedsiębiorców w transformacji przem...
InnerWeb - rozwiązania Internetu Rzeczy w przemyśle Firma WIP działa w branży Informatyki Przemysłowej oferując transformację organizacyjną na...
Inwestycje w cyberbezpieczeństwo - rusza CyberSecIdent 105,4 mln zł przeznaczyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na wsparcie projekt&oac...
Bodas Connect łączy maszyny z usługami w chmurze Połączenie maszyn z usługami chmurowymi wymusza przemyślenia sposobu dystrybuowania danyc...
Wszystko o ITM Polska 2019 Targi ITM Polska Innowacje-Technologie-Maszyny, które odbędą się w Poznaniu w dnia...
Robotyzacja motorem konkurencyjności - Raport IPAG Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw p...
Partnerzy