Szukaj w działach:

BEYOND 4.0 bada wpływ transformacji cyfrowej

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Projekt BEYOND4.0 poszukuje dowodów dotyczących wpływu transformacji cyfrowej na nasze życia zawodowe.


Projekt BEYOND4.0, którego nazwa nawiązuje do Przemysłu 4.0, czyli tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, stawia sobie za cel opracowywanie opartych na badaniach naukowych wskazówek dla decydentów politycznych i interesariuszy na temat wyzwań oraz możliwości związanych z błyskawicznym rozwojem cyfrowych technologii, a także ich wpływu na przyszłość pracy oraz dobrobyt pracowników.

Projekt koncentruje się na dwóch najważniejszych transformacjach technologicznych – cyfryzacji produkcji w wyniku automatyzacji i robotyki, a także cyfryzacji pracy w wyniku popularyzacji platform internetowych, potocznie określanej mianem uberyzacji. W ramach przeprowadzonych badań zespół projektu BEYOND4.0 zamierza opracować rozwiązania polityczne dotyczące polityki fiskalnej i społecznej, a także przyjrzeć się bliżej podejściom i narzędziom w zakresie inwestycji społecznych, które można wykorzystać w celu zapewnienia wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Projekt BEYOND4.0 rozpoczął się w styczniu 2019 roku i potrwa do grudnia 2022 roku. W ramach programu „Horyzont 2020” jego zespół otrzymał dofinansowanie w kwocie wynoszącej blisko 3 miliony euro.


Źródło: CORDIS

POWIĄZANE
Europejskie instytucje walczą o cyberbezpieczeństwo Europejskie instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo łączą siły. Utworzono global...
Warsaw Industry Week i Przemysł 4.0 Szeroko reprezentowaną branżą na II edycji targów Warsaw Industry Week była robotyka oraz ...
Zautomatyzowana linia do paletyzacji kartonów Prezentowana na filmie linia do automatycznej paletyzacji, pracuje w oparciu o system tran...
Wszystko o AUTOMATICON 2023 27. edycja Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON odbędz...
Cyfrowy bliźniak w przemyśle 4.0 - czym jest i dlaczego się go stosuje? Cyfrowy bliźniak to istotne rozwiązanie stosowane w ramach Przemysłu 4.0. Dzięki niemu mo...
Robotyzacja motorem konkurencyjności - Raport IPAG Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw p...
Partnerzy