Szukaj w działach:

Raport Smart Industry 2019

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


W kwietniu br. firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zakończyła kompleksowe badanie „Smart Industry Polska 2019”. 

Jak pokazują wyniku, zdecydowana większość inżynierów jest zdania, że kadra techniczna powinna przyjąć na siebie odpowiedzialność związaną z rolą lidera zmian w przedsiębiorstwach produkcyjnych – wynika z badania Smart Industry Polska 2019 (SIP). Zdaniem pracowników małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych wykonujących zawód inżyniera to właśnie ich profesja zyska na znaczeniu i nadawać będzie ton przemianom wspierającym konkurencyjność ich firmy na rynku.

Smart Industry, podobnie jak Industry 4.0, jest pojęciem, które obejmuje swoim zasięgiem zjawiska związane z cyfryzacją gospodarki, w szczególności przemysłu. Smart Industry opiera się na trzech filarach:

  • Digitalizacji informacji pozwalającej na stworzenie bardziej efektywnego łańcucha wartości i wydajniejsze zarządzanie procesami produkcji na wszystkich poziomach
  • Elastycznych i inteligentnych technologiach produkcji
  • Nowoczesnej komunikacji z wykorzystaniem technologii i możliwości współczesnych sieci pomiędzy uczestnikami rynku, systemami i użytkownikami końcowymi

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorstw MSP z branży przemysłowej, prowadzących działalność produkcyjną na terenie Polski, to znaczy posiadających działający w Polsce zakład lub zakłady produkcyjne. Badanie zrealizowano na próbie 200 firm z sektora MSP i zadbano o równy udział firm małych (10-49 zatrudnionych) oraz średnich (50-250 zatrudnionych).

Celem badania było odtworzenie „portretu inżyniera” w przemyśle produkcyjnym A.D. 2019 i odpowiedź na pytanie, czy osoba ta jest gotowa na wyzwania związane z czwartą rewolucją przemysłową.

Więcej o raporcie: Raport Smart Industry 2019


Źródło: Siemens Polska

POWIĄZANE
Robot pomoże w szpitalnym laboratorium Firma ABB, która ma otworzyć swoje centrum technologii dla opieki zdrowotnej przy ...
Jak rozpocząć proces cyfrowej transformacji? Jak rozpocząć proces zmiany i zadbać o rozwój technologiczny firmy? Odpowiedź padn...
Powołano Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości Znamy już grono ekspertów, kktórym powierzono ambitną misję działania w ram...
Od czego zacząć przygodę z robotyzacją? W ciągu dekad sposób funkcjonowania fabryk i pracy w fabrykach diametralnie się zmi...
Nowe przesłanie Targów ITM Wierząc, że zmiany napędzają sukces, jedne z najbardziej znaczących targów przemys...
Smart Factory okiem ekspertów branży Konferencja Smart Factory organizowana przez magazyn Production Manager, miała za zadanie ...
Partnerzy