Szukaj w działach:

Partnerzy

Newsletter

Nowe prawo zamówień publicznych - Warszawa [14.5.2020]

Zobacz aktualne kalendarium wydarzeń branżowych


14 maja 2020 r. w Warszawie odbędą się specjalistyczne warsztaty „Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych”, które zostaną w całości poprowadzone przez Panią Andrzelę Gawrońską-Baran. 

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Termin ten jest tylko teoretycznie odległy, ponieważ akt wprowadza wiele nowych rozwiązań, jak również modyfikuje istniejące, więc potrzeba czasu na zapoznanie się z nimi i ich prawidłowe stosowanie. Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców oraz podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Czas pokaże, czy uda się te cele osiągnąć.

Główne cele warsztatów to:
 • zapoznanie z zakresem zmian przewidzianych w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) oraz porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym
 • przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie do potrzeb wewnętrznych zmian między innymi, odnośnie do wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne
 • pozyskanie wiedzy czy i w jakim obszarze wykonawcy mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy.

PROGRAM WYDARZENIA

Warsztaty przeznaczone są szczególnie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych, sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Więcej na stronie wydarzenia: 
www.cbepolska.pl/pl/warsztaty-nowe-prawo-zamowien-publicznych

Miejsce:
EuroCentrum Konferencyjne 
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Kontakt:
biuro@cbepolska.pl
tel.: 22 82 77 123

zakończona
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Newsletter

  Reklama

 • Reklama

  Reklama

  Wydarzenia

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy