Szukaj w działach:

Wikpol Sp. z o.o.

Konopnica 208B.
21-030
Motycz
woj. Lubelskie
Polska
tel. +48 81 503 23 30
e-mail: handlowy@wikpol.com.pl
http://wikpol.com.pl

OPIS

Wikpol sp. z o.o. jest firmą inżynierską, działającą na rynku związanym z nowymi technologiami od 1991 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu wysokiej klasy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii pakowania, paletyzacji i depaletyzacji. Nasze rozwiązania przeznaczone są dla branż, których produkty finalne wymagają sortowania, ważenia, pakowania, paletyzowania lub łączenia wszystkich tych operacji w jednym cyklu. Jako jedyna firma w Polsce otrzymaliśmy Certyfikat Partnera Systemowego Fanuc Robotics w zakresie zrobotyzowanego pakowania i paletyzacji.

JĘZYKI

Polski, Angielski, Niemiecki

OFERTA

Oferujemy szeroki zakres specjalistycznych systemów produkcyjnych oraz towarzyszących im programów informatycznych:
  • Zrobotyzowane linie paletyzacji i depaletyzacji
  • Zrobotyzowane linie pakowania zbiorczego
  • Robotyzacja specyficznych procesów produkcyjnych
  • Systemy pick&place
Dzięki zawansowaniu technicznemu nasze linie są niezawodne, elastyczne oraz proste w obsłudze. Zastosowane oprogramowanie gwarantuje łatwą parametryzację pracy systemów, a także wymianę on-line kompleksowych danych pomiędzy urządzeniami linii a programami zewnętrznymi.
Partnerzy