Szukaj w działach:
Branżowe
WydarzeniaMedia

Napędy i Sterowanie


Miesięcznik „Napędy i Sterowanie”
wydawany przez Wydawnictwo Druk-Art SC w Raciborzu istnieje na prasowym rynku czasopism technicznych od 1999 roku. Ten ogólnopolski tytuł wydawany jest w formie drukowanej, a także elektronicznej. Dostępny jest w prenumeracie, a także upowszechniany nieodpłatnie podczas targów oraz konferencji branżowych. Czasopismo przygotowywane jest z myślą o czytelnikach zaintereso­wanych problematyką z zakresu:

 • napędy,
 • automatyka przemysłowa,
 • energoelektronika,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • mechatronika,
 • systemy zasilające,
 • układy zabezpieczeń,
 • hydraulika,
 • pneumatyka,
 • robotyka,
 • systemy transportowe,
 • utrzymanie ruchu.

Po tytuł sięgają specjaliści z niemal wszystkich uczelni technicznych w kraju, ośrodków badawczo-rozwojowych, energetyki cieplnej i zawodowej, przemysłu maszynowego, przetwórstwa rolno-spożywczego, cementowo-wapienniczego, hut, kopalń, biur konstrukcyjnych.

Czytelnicy pisma mogą zapoznać się z najnowszymi produktami i interesującymi aplikacjami, czy też nieustannie rozwijającą się myślą techniczną. Stąd periodyk współpracuje z wieloma znanymi w kraju i na świecie firmami reprezentującymi branże napędowe i automatyczne, a także przedstawicielami świata nauki.

Tematyka wydania 12/2021: CYFRYZACJA W PRZEMYŚLE; AUTOMATYZACJA TRANSPORTU SZYNOWEGO; Bezpieczeństwo w przemyśle; Systemy mechatroniczne; Napędy elektryczne i hydrauliczne; Inteligentny budynek; Cyberbezpieczeństwo.

--> Pobierz najnowszy numer 

--> Zamów darmową e-prenumeratę 

W najnowszym numerze miesięcznika „Napędy i Sterowanie”:

 • Argumenty przemawiające za automatyzacją procesów produkcyjnych i przykłady jej realizacji. Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna
 • Optymalizacja napędu przenośników z wykorzystaniem motoreduktorów Rossi. Rossi Polska Sp. z o.o. 
 • Poprawa jakości energii i eliminacja zaburzeń elektroenergetycznych. M. Przybylski - EVER Sp. z o.o. 
 • Odpowiedni dobór suwnicy ABUS usprawnia procesy produkcji i obniża koszty budowy hali. ABUS Crane Systems Polska Sp. z o.o. 
 • Nowoczesne uniwersalne zabezpieczenia cyfrowe wyposażone w algorytmy do diagnostyki stanu klatki silników indukcyjnych. A. Duda, M. Sułowicz, J. Tulicki, T. Węgiel, M. Iwiński
 • Silniki PMSM do zastosowań trakcyjnych – właściwości układu zasilania ograniczające parametry silnika. E. Król, T. Wolnik.

Strona www:
https://nis.com.pl/

Kontakt:
Katarzyna Zając
tel.: +48 32 755 19 17
e-mail: redakcja.nis@drukart.pl
Wydawnictwo "Druk-Art" SC
ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz 


Partnerzy